Kognitiivinen neurotiede

Kognitiivinen neurotiede
Kognitiivinen neurotiede 30 op
Yhteiskuntatieteellinen
Opintokokonaisuus
Vapaa sivuaine: Ei
Linkki Korppiin
Linkki www-sivuille

Oppiaineen kuvaus

Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus tarjoaa kattavat perustiedot aivotutkimuksesta ja sovelluksista useilla aloilla, joilla tarvitaan tietoa aivojen toiminnasta ja tutkimusmenetelmistä. Opintokokonaisuus koostuu monitieteisestä ohjelmasta, jossa yhdistyy hermoston ja aivojen toiminnan teoria sekä uusimmat aivojen sähköiseen toimintaan perustuvat aivokuvantamisen teknologiat ja niiden käyttö. Opintokokonaisuus antaa valmiudet hermoston ja aivojen toiminnan, sen kehityksen ja toiminnallisten poikkeavuuksien sekä sairauksien ymmärtämiseen, mittaamiseen sekä hermoston ja aivojen signaalien eri analyysitekniikoiden hallintaan ja mallintamiseen.

Monitieteinen kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 op ja koostuu neljästä teema-alueesta.

I. Hermoston ja aivojen rakenne ja toiminta (kohde, mitä tutkitaan, prosessit)

II. Aivojen mittaaminen ja aivodatan analyysitekniikat

III. Soveltava neurotiede (neuropsykologia, kehitys, häiriöt)

IV. Contemporary issues of cognitive neuroscience

Työelämähyöty

Kokonaisuudesta on hyötyä etenkin niille, jotka tulevat työskentelemään terveyden, opetuksen, psykologian tai sosiaalityön alalla.

Hakuaika

Toukokuun ja lokakuun viimeinen arkipäivä

Hakuohjeet

Edeltävinä opintoina on oltava vähintään oman pääaineen perusopinnot tai vastaavat aiemmat opinnot suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Opinto-oikeutta haetaan tiedekunnan sähköisellä hakulomakkeella, lisää tietoa sekä sähköinen hakulomake: https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/sivuaineopiskelijalle/opinto-oikeuden-hakeminen

Lisätietoja

Psykologian laitos
Käyntiosoite: Kärki, Mattilanniemi 6-8
Valinnaisten opintojen portaaliJyväskylän yliopistossa tarjolla olevat valinnaiset opintokokonaisuudet kootusti yhdessä paikassa

Kysy lisää tai anna palautetta: Koulutuspalvelut, Tuula Maijanen,

 

Infoa portaalista