Kognitiivinen neurotiede

Kognitiivinen neurotiede
Kognitiivinen neurotiede 30 op
Yhteiskuntatieteellinen
Opintokokonaisuus
Vapaa sivuaine: Ei
Linkki Korppiin
Linkki www-sivuille

Oppiaineen kuvaus

Kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus tarjoaa kattavat perustiedot aivotutkimuksesta ja sovelluksista useilla aloilla, joilla tarvitaan tietoa aivojen toiminnasta ja tutkimusmenetelmistä. Opintokokonaisuus koostuu monitieteisestä ohjelmasta, jossa yhdistyy hermoston ja aivojen toiminnan teoria sekä uusimmat aivojen sähköiseen toimintaan perustuvat aivokuvantamisen teknologiat ja niiden käyttö. Opintokokonaisuus antaa valmiudet hermoston ja aivojen toiminnan, sen kehityksen ja toiminnallisten poikkeavuuksien sekä sairauksien ymmärtämiseen, mittaamiseen sekä hermoston ja aivojen signaalien eri analyysitekniikoiden hallintaan ja mallintamiseen.

Monitieteinen kognitiivisen neurotieteen opintokokonaisuus on laajuudeltaan 30 op ja koostuu neljästä teema-alueesta.

I. Hermoston ja aivojen rakenne ja toiminta (kohde, mitä tutkitaan, prosessit)

II. Aivojen mittaaminen ja aivodatan analyysitekniikat

III. Soveltava neurotiede (neuropsykologia, kehitys, häiriöt)

IV. Contemporary issues of cognitive neuroscience

Työelämähyöty

Kokonaisuudesta on hyötyä etenkin niille, jotka tulevat työskentelemään terveyden, opetuksen, psykologian tai sosiaalityön alalla.

Hakuaika

Toukokuun ja lokakuun viimeinen arkipäivä

Hakuohjeet

Edeltävinä opintoina on oltava vähintään oman pääaineen perusopinnot tai vastaavat aiemmat opinnot suoritettuna hakuajan loppuun mennessä. Opinto-oikeutta haetaan tiedekunnan sähköisellä hakulomakkeella, lisää tietoa sekä sähköinen hakulomake: https://www.jyu.fi/ytk/opiskelu/sivuaineopiskelijalle/opinto-oikeuden-hakeminen

Lisätietoja

Psykologian laitos
Käyntiosoite: Kärki, Mattilanniemi 6-8
Valinnaisten opintojen portaali

Haettavissa olevat opintokokonaisuudet ('sivuaineet') tulevat olemaan uusien opetussuunnitelmien 2017-2020 mukaisia.

Opetussuunnitelmista päätetään maaliskuun lopussa. Portaalissa esiteltävä opintotarjonta päivitetään loppukeväästä 2017.

Kaikissa tutkinto-ohjelmissa tai oppiaineissa ei tule suuria muutoksia, mutta osassa tulee, joten tämä on hyvä ottaa se huomioon, kun mietitään sivuainevalintoja.

Infoa portaalista

 

HUOM! Osa opinnoista ja tiedoista on vielä päivittämättä! Ota tarvittaessa yhteyttä haluamaasi tiedekuntaan!