22.03.2018

Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille

Kuntotestauksen käsikirja uudistui. Torstaina 22.3.2018 julkaistava Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille -teos on kuntotestausalan ammattilaisten suomalainen perusteos. Kirja tarjoaa ohjeistuksen kuntotestien turvalliseen ja tasokkaaseen tekemiseen. Samalla se yhdenmukaistaa ja edistää tutkittuun tietoon pohjautuvaa suomalaista kuntotestaustoimintaa.

Fyysisen kunnon mittaaminen on suunnattu kuntotestausalan ammattilaisten ja alasta kiinnostuneiden liikunnan harrastajien käsikirjaksi. Teos soveltuu myös oppikirjaksi liikunta- ja terveysalaa opiskeleville. Teoksen kirjoittajina on yli 30 alan tutkijaa ja asiantuntijaa ja sen ovat päätoimittaneet Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen. Kirja kuuluu Liikuntatieteellisen Seuran julkaisusarjaan.

Teos pohjautuu Liikuntatieteellisen Seuran vuosina 2004 ja 2007 julkaisemille Kuntotestauksen käsikirjoille, jotka muodostavat rungon uudelle teokselle. Aineisto on kokonaan uudistettu, tiedot on päivitetty ja kirjaan on lisätty merkittävästi uutta sisältöä.

Uusi teos tarjoaa mm. kattavan teoreettisen pohjan kestävyyskunnon sekä hermolihasjärjestelmän mittaamiselle ja tulosten tulkinnalle. Perusopetuksessa käyttöön otettu MOVE!-mittausjärjestelmä ja lasten kehon koordinaation mittaaminen KTK-testillä edustavat uutta aiempien Eurofit- ja koulujen kuntotestien rinnalla. Puolustusvoimain testistö sekä laajoja väestöryhmiä koskevat testikokonaisuudet on uudistettu terveysliikunnan, työterveyden ja ikääntyneiden osalta. Myös psyykkisten ominaisuuksien testaamista käsitellään urheilijoiden lisäksi tavallisten ihmisten näkökulmasta.

Kirja julkaistaan kuntotestausalan tärkeimmän vuosittaisen tapahtuman, Kuntotestauspäivien yhteydessä Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä torstaina 22.3.2018. Kirjaa voi ostaa tapahtumapaikalta tai tilata Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilta.

Kari L. Keskinen, Keijo Häkkinen ja Mauri Kallinen (toim.): Fyysisen kunnon mittaaminen – käsi- ja oppikirja kuntotestaajille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 174. Helsinki 2018. Sidottu, 338 sivua.

Lisätietoa:
Jari Kanerva, pääsihteeri, Liikuntatieteellinen Seura jari.kanerva@lts.fi Puh. 010 778 6603
Jonne Kamsula, liikuntatieteen erityisasiantuntija, Liikuntatieteellinen Seura jonne.kamsula@lts.fi Puh. 010 778 6606

Liikuntatieteellinen Seura ry (LTS) on vuonna 1933 perustettu liikuntatieteestä ja -kulttuurista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostama kansalaisjärjestö. Seura toimii liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan seuranta-, arviointi-, kehitys- ja tiedonvälitystehtävissä. LTS:n tiedeviestinnän kärkituotteita ovat Liikunta & Tiede -lehti ja julkaisusarjat. Lisäksi Seura järjestää vuosittain seminaareja sekä viestii monikanavaisesti liikunnasta, urheilusta ja hyvinvoinnista.