19.12.2018

Liikuntabiologeilla vahva edustus kansainvälisessä kongressissa Australiassa

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja erityisesti liikuntabiologian tieteenalan tutkijat olivat vastikään hyvin esillä voimaharjoitteluun keskittyvässä kansainvälisessä kongressissa 11th International Conference on Strength Training, mikä järjestettiin Perthissa, Australiassa 30.11. – 3.12.2018. Tapahtuma kokosi noin 300 osallistujaa ja runsaasti alan huippututkijoita sekä valmennuksen että kuntoilun asiantuntijoita ympäri maailman. Kongressin yhteydessä pidetyssä kongressisarjan tieteellisen komitean kokouksessa professori Keijo Häkkinen valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta.

Kongressissa herättivät kiinnostusta jyväskyläläisten pitämät esitykset, joissa käsiteltiin mm. voimaharjoituksen akuutteja vasteita ja palautumista, voimaharjoittelun pitkäaikaisia vaikutusmekanismeja sekä harjoittelun aiheuttamia yksilöllisiä eroja kuntoilijoilla, voima- ja kestävyysurheilijoilla sekä iäkkäillä ihmisillä. Lisäksi esitykset valottivat voima- ja kestävyysominaisuuksien samanaikaisen harjoittamisen mekanismeja hermolihas-järjestelmässä ja hormonaalisessa säätelyssä miehillä ja naisilla, voima- ja kestävyysharjoittelun optimaalista suorittamisjärjestystä sekä yhdistelmäharjoittelun hyötynäkökohtia että mahdollisia ongelmia.

Yksi kongressin kutsutuista luennoitsijoista oli tiedekunnan liikuntabiologian tieteenalan professori Keijo Häkkinen. Kongressiesitelmiä pitivät lisäksi liikuntatieteiden tohtorit Juha Ahtiainen, Simon Walker ja Heikki Peltonen sekä liikuntabiologian alan tutkijakoulutettavat Tommi Ojanen ja Anne-Maarit Hyttinen. Kongressissa esitelmän pitivät myös liikuntabiologialta valmistunut vuonna 2013 valmistunut liikuntatieteiden tohtori Ritva S. Taipale (kutsuluento) ja professori Arja Häkkinen terveystieteiden tieteenalalta.

Kaikki kongressin abstraktit löytyvät kongerssin abstraktikirjasta verkosta. 

Lisätietoja:
Professori Keijo Häkkinen, Keijo.Hakkinen@jyu.fi, p. 050 4285289