21.12.2018

Lit.T., dosentti Harri Piitulainen liikunnan neurotutkimuksen apulaisprofessoriksi

Liikuntatieteiden tohtori ja motorisen ohjauksen dosentti Harri Piitulainen on valittu liikuntatieteellisen tiedekunnan neurotutkimuksen apulaisprofessoriksi (tenure track) 1.1.2019 alkaen viiden vuoden määräajaksi. 

Piitulainen palaa Jyväskylän yliopistoon Aalto-yliopistosta, jossa hän on työskennellyt aivotutkijana vuodesta 2010 väiteltyään liikuntatieteellisestä tiedekunnasta biomekaniikan alalta. Piitulainen toimi ensin post doc -tutkijana Aalto-yliopiston kylmälaboratorion aivotutkimusyksikössä akateemikko Riitta Harin ohjauksessa. Vuodesta 2016 hän on ollut akatemiatutkijana Suomen Akatemian rahoituksella Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella.

Piitulainen on tutkinut ihmisen tunto- ja liikejärjestelmän aivoperustaa. Hänen tutkimusryhmässään Sensorimotor systems group on ollut jatko-opiskelijoita, diplomi- ja kandityöntekijöitä sekä tutkimusassistentteja. Piitulaisen viimeaikaisena päätutkimusaiheena on ollut ihmisen proprioseptiikka eli liikuntaelimistömme asento- ja liikeaisti.

- Tutkimme esimerkiksi CP-vamman neuraalisia mekanismeja lapsilla ja nuorilla sekä kehitämme CP-vamman varhaisen tunnistamisen menetelmiä yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa, kertoo Piitulainen tutkimuksistaan.

Vuodesta 2014 alkaen Piitulainen on tehnyt tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopistollisen sairaalan ja sen liikelaboratorion kanssa. Liikelaboratorio toimii nyt uudessa lastensairaalassa. Piitulainen on toiminut siellä biomekaniikan asiantuntijana.

Takaisin Jyväskylään

Kahdeksan Helsingin vuoden jälkeen Piitulainen palaa innokkaana Jyväskylään liikuntatieteelliseen tiedekuntaan apulaisprofessorin pestiin.

- Tiedekunnasta väitelleenä liikejärjestelmän tutkijana professuuri täällä on eräänlainen toteutunut haave. Pääsen yhdistämään osaamiseni ja mielenkiintoni kohteet erittäin hyvin, kun liitämme liikunta- ja terveystieteet aivotutkimukseen, Piitulainen sanoo.

Piitulainen näkee Jyväskylän yliopiston Monitieteisellä aivotutkimuskeskuksella (CIBR) potentiaalia kehittyä johtavaksi aivotutkimuskeskukseksi Suomessa ja maailmanlaajuisestikin merkittäväksi. Hän sanoo monitieteisen näkökulman ja eri alojen ja asiantuntijoiden yhdessä tekemisen olevan välttämätöntä aivotutkimuksessa.

- Aivot ovat todella iso osa terveyttä ja Jyväskylässä on meneillään monia laajoja projekteja liittyen ihmisen kokonaisvaltaisen terveyden tutkimukseen. Jyväskylän yliopistossa onkin juuri nyt erittäin mielenkiintoinen vaihe aivotutkimuksen saralla, Piitulainen toteaa.

Uuden apulaisprofessorin tavoitteena on kehittää myös neurotutkimuksen opetusta liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja koko yliopistossa.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Ari Heinonen on tyytyväinen Piitulaisen saamiseen apulaisprofessuurin paikkaan.

- Aivotutkimuksen kehittäminen on tärkeää Jyväskylän yliopistolle sekä meidän tiedekunnallemme. Harri on työskennellyt yhdessä maailman arvostetuimmista aivotutkimusyksiköistä. Hän innokas ja erittäin pätevä ihminen tähän tehtävään ja olemme erittäin iloisia, että hän palaa tiedekuntaamme, Heinonen toteaa.