09.01.2019

Miten palaudut erilaisista kestävyysharjoituksista?

Osallistu tutkimukseen, josta saat mitattua faktaa harjoittelusi tueksi!

Kiinnostaako sinua tietää, miten palaudut erilaisista kestävyysharjoituksista? Osallistu tutkimukseen, josta saat mitattua faktaa harjoittelusi tueksi!

Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian tieteenalaryhmän tutkimuksessa selvitetään erilaisten kestävyysharjoitusten akuutteja vasteita ja harjoituksia seuraavien vuorokausien aikaista palautumista. Lisäksi tutkitaan palautumisnopeuteen vaikuttavia yksilöllisiä tekijöitä ja eri palautumismittareiden välisiä yhteyksiä. Tutkittaviksi rekrytoidaan terveitä 18-45 -vuotiaita miehiä, joilla on kokemusta säännöllisestä juosten toteutetusta kestävyysharjoittelusta. Tutkimukseen osallistuvat saavat ilmaiseksi monipuolista tietoa omasta kestävyyssuorituskyvystään, palautumiskyvystään sekä erilaisten harjoitusten kuormittavuudesta – runsaasti faktaa, jota voi edelleen hyödyntää oman harjoittelun suunnittelussa!

Mittaukset

Suorituskykytestit:

  • Suoran maksimaalisen hapenottokyvyn testin perusteella määritetään aerobinen ja anaerobinen kynnys, maksimaalinen hapenottokyky, juoksun taloudellisuus sekä sykerajat erilaisiin harjoituksiin
  • Maksimijuoksunopeustesti (lentävä 20m) toteutetaan valokennoihin juosten Hipposhallissa

Kestävyysharjoitukset ja palautumismittaukset:

  • 90min peruskestävyysharjoitus juosten
  • 30min vauhtikestävyysharjoitus juosten
  • 6x3min maksimikestävyysharjoitus juosten
  • 10x30s nopeuskestävyysharjoitus juosten
  • Kaikkia harjoituksia ennen, heti harjoituksen jälkeen ja 24 tunnin kuluttua harjoituksesta tehdään palautumismittaukset, joissa mitataan kevennyshypyn nousukorkeutta, sykettä ja sykevälivaihtelua, subjektiivista

palautumista sekä juoksun taloudellisuutta. Lisäksi sykettä ja sykevälivaihtelua mitataan ympärivuorokautisesti harjoitusta ympäröivinä päivinä.

Tutkimuksen aineistonkeruu ja aikataulu

Tutkimuksen aineistonkeruu aloitetaan tammikuussa 2019 ja jatkuu tarpeen mukaan huhti-toukokuuhun saakka. Yhden tutkittavan mittaukset toteutetaan kuukauden kuluessa. Tutkimuksen aikana tutkittavat saavat jatkaa omatoimista harjoitteluaan normaalisti lukuun ottamatta kuormituspäivää ja sitä ympäröiviä vuorokausia. Mittaukset pyritään aloittamaan sitä mukaa kuin tutkittavia ilmoittautuu. Tutkittavat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen ja esitietojen perusteella. Mittaukset toteutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratoriotiloissa Vivecalla.

Tutkimuksen vastuullinen ohjaaja on professori Heikki Kyröläinen ja aineistonkeruusta vastaa liikuntatieteiden maisteri Olli-Pekka Nuuttila. Jos olet kiinnostunut tutkimukseen osallistumisesta ja täytät edellytetyt kriteerit, ole yhteydessä tutkimusprojektin yhteyshenkilöön! Kerro samalla myös lyhyt kuvaus liikuntaharrastustaustasi ja arvio omasta kestävyyskunnostasi.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Olli-Pekka Nuuttila
+358400774537
olli-pekka.s.nuuttila@student.jyu.fi