06.03.2019

Hae opiskelemaan

AINA LIIKKEELLÄ - LIIKUNNAN JA TERVEYDEN OPETTAJAT JA ASIANTUNTIJAT

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa pääset tekemään liikunnallisesta elämäntavastasi ammatin. Koulutamme sinut tutkimaan ja edistämään sekä kansallista että kansainvälistä terveyttä ja hyvinvointia ─ liikunnan vankaksi asiantuntijaksi. Olemme Suomen ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta ja meillä opiskelua luonnehtii reilu yhdessä tekemisen meininki.

­Liikuntatietei­den kou­lu­tusa­la

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Liikunnan yhteiskuntatieteistä valmistut liikunta- ja vapaa-ajan alan asiantuntijaksi ja työllistyt hallinto-, organisointi- ja tutkimustehtäviin. Opinnoissa perehdyt liikuntaan ja urheiluun laajasti. Sinulle selviää, miten liikuntakulttuuria organisoidaan ja miten liikuntapoliittinen päätöksenteko toimii. Sekin selviää, mitkä tekijät liikuttavat ihmisiä ja miten urheilusta ja liikunnasta viestitään mediassa. Opinnoissa sinulla on mahdollisuus syventyä myös yleisempiin vapaa-ajan ja kulttuurin muutoksiin ja nykyilmiöihin. Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijat muodostavat keskustelevan joukkueen, joka on valmis tarttumaan tulevaisuuden tuomiin liikuntakulttuurin haasteisiin. 

Liikuntabiologia

Liikuntabiologian opinnoissa kehityt ihmisen liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan sekä fyysisen kunnon harjoittamisen rautaiseksi asiantuntijaksi. Meillä voit valita kolmesta aktiivisesti tutkimukseen suuntautuneesta vaihtoehdosta. Biomekaniikassa kehityt ihmisen liikkumisen mekaniikan taitajaksi ja opit miten aivot ja hermosto ohjaavat liikuntaelimistön toimintaa. Liikuntafysiologiassa tarkastelet mm. elimistön aineenvaihduntaa ja säätelymekanismeja fyysisen kuormituksen yhteydessä. Valmennus- ja testausopissa saat valmiudet toimia erilaisissa valmennukseen ja kuntotestaukseen liittyvissä tehtävissä. Kaikki liikuntabiologian opinnot treenaavat sinua vaativia asiantuntijatehtäviä varten tutkimuksen, urheiluvalmennuksen, kuntotestauksen ja vaikkapa tuotekehittelyn parissa. 

Liikuntapedagogiikka 

Liikunnanopettajakoulutuksesta valmistut liikunnan- ja terveystiedonopettajaksi perusopetukseen, lukioon, toisen asteen ammatilliseen oppilaitokseen tai ammattikorkeakouluun. Koulutuksen jälkeen sinulla on monipuoliset tiedot ja taidot liikunnasta sekä pedagogiset valmiudet kasvatuksellisten haasteiden ratkomiseen tulevaisuuden koulussa. Yhteydet kouluihin ja liikunnanopettajan työssä toimiviin ovat opinnoissa keskeisessä roolissa ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Opettajan työn laajaan kenttään perehtyminen tarjoaa sinulle tilaisuuden saada kokemuksia useista mahdollisista tulevaisuuden työskentely-ympäristöistä.

Kan­di­daat­ti- ja mais­te­rioh­jelmat
Mais­te­rioh­jelmat

Ter­veys­tietei­den kou­lu­tusa­la

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisterikoulutuksessa opit, miten erilaisten ihmisten ja yhteisöjen terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää ja millaista liikunta- ja terveystieteellistä tutkimusta tähän tarvitaan. Keskeisiä teemoja opiskelussa ovat liikunnan terveysvaikutukset ja mahdollisuudet sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Suuntautumisesi mukaan perehdyt myös iäkkäiden ihmisten aktiivisen osallisuuden edistämiseen tai lasten ja nuorten terveyskäyttäytymiseen ja terveysosaamiseen. Valmistut­tuasi osaat toimia laaja-alaisissa tai oman suuntautumisesi mukaisissa terveysalan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, kansanterveysjärjestöissä, hyvinvointialan yrityksissä, tai sosiaali-, terveys- ja liikuntapalveluissa. Vastaat suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtävissä keskeisiin yhteiskuntamme haasteisiin.

Kan­di­daat­tioh­jel­ma
Kan­di­daat­ti- ja mais­te­rioh­jelma
Mais­te­rioh­jelmat

Tässä haussa haetaan tutkintokoulutukseen, joka on tarkoitettu avoimessa yliopistossa suoritettujen kandidaatin tutkintoon vaadittavien opintojen loppuun saattamiseen. 

Yleinen korkeakoulukelpoisuus (YOL37§)

Opintosuunta (gerontologia ja kansanterveys/liikuntalääketiede/ terveyskasvatus) valitaan kandidaatikoulutuksen toisen vuoden keväällä.

Opiskelemaan liikunnalle!

Liikuntatieteellinen tiedekunta eli tutummin Liikunta on legendaarinen opiskelupaikka, jossa opiskelu ja opiskelijaelämä ovat aktiivista ja sosiaalista. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tiivis yhteistyö sekä opiskelijajärjestöt ja urheiluseura Liikunnan Riemu pitävät liikunnan yhteishengen korkealla. Moni on viettänyt täällä elämänsä parhaat vuodet!