10.01.2019

Hyvinvointiteknologian maisteriohjelma

Hyvinvointiteknologia - opiskelua liikunnan ja teknologian välisessä rajapinnassa

Liikuntatieteellisen tiedekunnan monitieteisen kurssitarjonnan ja liikuntabiologisten syventävien opintojen kautta pystyt ymmärtämään ihmisen fysiologian ja teknologian välisiä yhteyksiä liikunnan ja hyvinvoinnin kehyksessä.

Kenelle: Hyvinvointiteknologian ja liikuntateknologian maisterikoulutukseen vaaditaan vähintään kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto soveltuvilta tekniikan ja/tai informaatioteknologian koulutusaloilta suoritettuna yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Tutkinnon suorittaneet voivat sijoittua liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin teknologia- ja palvelualan yrityksiin asiantuntijoiksi. Valmistuneilla on valmiuksia tuotekehitykseen ja yrityksen perustamiseen.

Liikuntabiologian laboratoriossa mitataan lihasvoimaa ja sen säätelyä.
Liikuntabiologian laboratoriossa mitataan lihasvoimaa ja sen säätelyä.

Hyvinvointiteknologian maisterikoulutus

Liikuntateknologian maisterikoulutus

 

Hyvinvointiteknologian opiskelusta

Opetussuunnitelma 

Opinnäytetyöt voidaan toteuttaa korkeatasoisissa tutkimusprojekteissa tai yhteistyössä yritysten kanssa. Opinnäytteet tehdään joko biomekaniikan, liikuntafysiologian tai valmennus- ja testausopin pääaineeseen ja aiheina voivat olla esim. ihmisen toimintaan ja liikkumiseen liittyvät apuvälineet, kuntoliikuntaan liittyvien testaus- ja harjoitteluvälineiden kehittäminen ja laadunvarmistus sekä biosignaalien prosessointi liikuntabiologisessa viitekehyksessä.

Opiskelijoiden työllistyminen

Opiskelijat tulevat pääasiassa sijoittumaan olemassa oleviin hyvinvointiteknologian alan yrityksiin asiantuntijoiksi/suunnittelijoiksi. Koulutukseen kuuluvien yritysopintojen avulla pyritään myös lisäämään opiskelijoiden yrittäjähakuisuutta. Osa opiskelijoista onkin perustanut uusia hyvinvointeknologian alan yrityksiä. Valmistuneiden ammattinimikkeinä ovat esimerkiksi tiimin johtaja, lehtori, manager, senior researcher, senior design engineer, data analysis expert ja asiantuntija.