14.05.2019

Valinnaiset aineet

Liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden valinnaiset aineet/sivuaineet.

Tällä sivulla kerrotaan liikunta- ja terveystieteiden tutkintojen valinnaisista aineista. Muiden tiedekuntien opiskelijoiden ohjeet löydät täältä.

Lähes kaikkiin liikuntatieteellisen tiedekunnan perustutkintoihin on suoritettava valinnaisen aineen (sivuaineen) kokonaisuus. Valinnaisten opintojen vähimmäisvaatimukset löytyvät tutkintokohtaisesti opetussuunnitelmasta.

Yleisiä ohjeita valinnaisten opintojen suunnittelusta ja Jyväskylän yliopiston tarjoamat opintomahdollisuudet löytyvät Opiskelu-sivuilta. Kannattaa tutustua etenkin valinnaisten opintojen portaaliin, josta näkyvät eri oppiainevaihtoehdot, niiden opiskeluoikeudet ja valintaperusteet.

Opinto-oikeus

Tiedekunnan sisällä

Valinnaisten opintojen hakulomake 

Seuraava haku alkaa 2.9.2019 

  • Kaikille vapaiden sivuaineiden osalta kurssien osallistujamäärää voidaan tarvittaessa rajoittaa. Kurssikohtaiset tiedot maksimiosallistujamäärästä näkyvät Korpissa.

  • Liikuntatieteellisen tiedekunnan varsinaisilla opiskelijoilla on vapaa opinto-oikeus tanssipedagogiikan erikoistumisopintoihin (25 op). HUOM! Tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot voi sisällyttää tutkintoon valinnaisena opintokokonaisuutena, mutta ei sivuainekokonaisuutena.

  • Terveystieteiden maisteriohjelmien syventävien opintojen yksittäiset kurssit ovat vapaat muiden terveystieteiden maisteriohjelmien syventäviä opintoja suorittaville opiskelijoille, mutta oman maisteriohjelman tai pääaineen opiskelijat ovat etusijalla, jos ryhmäkoko on rajoitettu. Opintojaksot sisällytetään valinnaisiin opintoihin. Ks. tarkemmat tiedot valinnaisten opintojen portaalista.
 
Kansainvälisten opintojen kokonaisuus

Kansainvälisessä vaihdossa on myös mahdollista suorittaa valinnainen opintokokonaisuus. Kokonaisuudeksi käy joko kohdeyliopiston määrittelemä opintokokonaisuus 25 op tai Jyväskylän yliopiston kansainvälisten opintojen kokonaisuus.

Henkilökohtaisen valmennuksen opinnot 10 op (hakuaika 14.5.-29.5.2019) 

Täytä hakulomake henkilökohtaisen valmennuksen opintoihin tästä.

Henkilökohtaisen valmennuksen opinnoissa kokeillaan toista kertaa koulutusta, josta pyritään luomaan pysyvä kansainvälinen Akateeminen Personal training -koulutus.

Opinnot on tarkoitettu liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. vuoden liikuntabiologian ja liikuntapedagogiikan sekä fysioterapeutti (AMK) tutkinnon suorittaneille opiskelijoille.  

Muut oppilaitokset

Valinnaisia opintoja voi suorittaa myös esim. muissa yliopistoissa, avoimessa yliopistossa tai yliopistojen yhteistyöverkostoissa. Näistä lisätietoa löydät sivuaineoppaasta.

JOO-oikeus tarkoittaa joustavaa opinto-oikeutta. Sen avulla on mahdollista opiskella toisessa suomalaisessa yliopistossa sellaisia opintoja, joita ei kotiyliopistossa ole tarjolla. Joustava opinto-oikeus pohjautuu yliopistojen väliseen sopimukseen, joten opiskelumahdollisuudesta tulee neuvotella ennen opinto-oikeuden hakemista opintopäällikkö Päivi Saaren kanssa. Hakuprosessiin kannattaa varata tarpeeksi aikaa. Lisätietoja JOO-opiskelusta.