27.02.2018

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus (TETK) on vuonna 2002 Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan perustettu tutkimusyksikkö, jonka tarkoituksena on tuottaa terveyden ja liikunnan edistämisen tietopohjaa, arviointimenetelmiä ja toimintamalleja. Tutkimuksen vahvuusalueita ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, terveys ja terveyden eriarvoisuus, terveyskäyttäytyminen ja terveyden lukutaito; koulun terveystieto ja siihen liittyvä opettajakoulutus; elämäntapamuutoksen ohjaustutkimus sekä toimintaympäristö- ja yhteisölähtöinen terveyden edistäminen. TETK:n henkilöstö koostuu terveyskasvatus-oppiaineen tutkimus- ja opetushenkilökunnasta sekä jatko-opiskelijoista.

Lisätietoa tutkimuskeskuksesta, tutkimuskeskuksen julkaisusarjasta ja julkaisuista on osoitteessa www.jyu.fi/tetk.