Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tutkimus

LIITU-tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Lue lisää...

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus

Ilmoittautuminen Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa 2018 (LIITU) -tutkimukseen ja WHO-Koululaistutkimukseen (HBSC)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU -tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus*, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.

Kyselytutkimuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Liikkumisen ja unen objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti yhdessä alueellisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tavoitteet
LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä objektiivisen liikemittarin avulla.

Aineisto ja menetelmät
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa eka-, kolmas-, viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän luokkakyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja.

Osa luokista osallistuu myös liikkumisen, paikallaanolon ja unen objektiiviseen mittaamiseen liikemittarilla. Oppilaat käyttävät liikemittaria viikon ajan (7 vrk). Valveilla ollessa mittaria pidetään kuminauhavyössä lantiolla ja nukkumaan mennessä se siirretään erilliseen rannekkeeseen. Suklaapalan kokoinen mittari rekisteröi erilaisen liikkumisen ja sen tehon, paikallaanolon eri muodot ja siihen käytetyn ajan sekä unen määrän.

Katsele video liikemittarista UKK-instituutin nettisivuilta.

LIITU-tutkimus pilotoitiin keväällä 2014 WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä. Jatkossa LIITU-tutkimuksen aineistonkeruu tullaan toteuttamaan eri puolilla Suomea kahden vuoden välein (2016, 2018, 2020 jne.). Joka toisella tutkimuskerralla LIITU-tutkimus toteutetaan erillisenä ja joka toisella kerralla WHO-koululaistutkimuksen aineistonkeruun yhteydessä.

Yhteistyö
Tutkimuksen yhteistyötahot:

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.

Alueelliset yhteistyökumppanit tutkimuksen mittausten toteuttamisessa:

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Kisakallion urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Kuortaneen urheiluopisto, Tanhuvaaran urheiluopisto, ODL, Oulun Diakonissalaitos Oulun Liikuntalääketieteellinen klinikka, Vuokatin urheiluopisto ja Lapin urheiluopisto.

 

Julkaisuja
Kokko, S. & Hämylä, R. (toim.) (2015) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2.

Kokko, S. & Mehtälä, A. (toim.) (2016) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4.

 

LIITU-kysely 1. luokkalaiselle

LIITU-kysely 3. luokkalaiselle

LIITU A-kysely 5. luokkalaiselle

LIITU B-kysely 5. luokkalaiselle

LIITU A-kysely 7. luokkalaiselle

LIITU B-kysely 7. luokkalaiselle

LIITU A-kysely 9. luokkalaiselle

LIITU B-kysely 9. luokkalaiselle

LIITU-undersökning. Svarsblankett för årskurs 1

Linkin osoite on: http://

LII­TU-un­der­sök­ning. Svarsblan­kett för års­kurs 3.

Linkin osoite on: http://

LII­TU-un­der­sök­ning. Svarsblan­kett för års­kurs 5

Linkin osoite on: http://

LII­TU-un­der­sök­ning. Svarsblan­kett för års­kurs 7

Linkin osoite on: http://

LII­TU-un­der­sök­ning. Svarsblan­kett för års­kurs 9

Linkin osoite on: http://

WHO-koululaistutkimus. Vastauslomake 5 .luokkalaisille.

Linkin osoite on: http://

WHO-koululaistutkimus. Vastauslomake 7. luokkalaisille.

Linkin osoite on: http://

WHO-koululaistutkimus. Vastauslomake 9. luokkalaisille.

Linkin osoite on: http://

WHO-skolelevstudie. Svarsblan­kett för års­kurs 5.

Linkin osoite on: http://