06.03.2019

Liikuntatieteellisen tiedekunnan hallinto / Administration of the Faculty of Sport and Health Sciences

Liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani, varadekaanit, hallintopäällikkö ja opintopäällikkö / Faculty of Sport and Health Sciences: Dean, Vice Deans, Head of Faculty Administration and Head of Student and Academic Affairs