03.04.2019

Eronen Johanna, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Eronen Johanna, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher
Puhelinnumero:
+358408053489
Oppiaine:
Gerontologia ja kansanterveys / Gerontology and Public Health
Huone:
VIV 162

Koulutus / Education:

Terveystieteiden tohtori (gerontologia ja kansanterveys) Jyväskylän yliopisto 2015

Asiantuntijatehtävät / Tasks of an Expert

Yhdenvertainen vanhuus -hankkeen ohjausryhmän jäsen

Tutkimusintressit / Research interest:

Ikääntyminen, fyysinen aktiivisuus, liikkumiskyky, elinpiiri, ulkona liikkumisen esteet, ympäristö ja liikunta, iäkkäiden henkilöiden moninaisuus, yhdenvertaisuus

Tutkimusprojekti / Research projects:

Elinpiiri ja aktiivisena vanheneminen (MIIA)

Julkaisut / Selected publications:

Eronen J, von Bonsdorff MB, Törmäkangas T, Rantakokko M, Portegijs E, Viljanen A, Rantanen T. Barriers to outdoor physical activity and unmet physical activity need in older adults. Preventive Medicine 2014, Oct; 67:106-11.

Eronen J, von Bonsdorff M, Rantakokko M, Rantanen T. Environmental facilitators for outdoor walking and development of walking difficulties in community-dwelling older adults. European Journal of Aging 2013, 11: 67-75.

Eronen J, von Bonsdorff M, Rantakokko M, Rantanen T. Accumulation of disparity in physical activity in old age. Aging Clinical and Experimental Research 2012, 24: 475–479.

Ajantasaiset julkaisutiedot Google Scholarissa 

Julkaisut Tutkassa / Publications in Tutka