20.12.2018

Kokko Katja, Tutkimusjohtaja / Research Director, Gerontologian tutkimuskeskus

Psykologian, erityisesti elämänkaaripsykologia, dosentti (Jyväskylän yliopisto)
Kokko Katja, Tutkimusjohtaja / Research Director, Gerontologian tutkimuskeskus
Puhelinnumero:
+358408053500
Oppiaine:
Gerontologia ja kansanterveys / Gerontology and Public Health
Huone:
VIV 159

Koulutus / Education:

 • Psykologian tohtori Jyväskylän yliopisto 2001
 • Psykologian maisteri Jyväskylän yliopisto 1996
 • Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot Jyväskylän yliopisto 2004

Tutkimusintressit / Research interests:

aikuisiän kehitys, elämänkaaripsykologia, fyysinen toimintakyky, hyvinvointi, ikääntyminen, kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, pitkittäistutkimuksen metodologia, psyykkinen toimintakyky, sosiaalinen toimintakyky
adult development, aging, development psychology, lifespan psychology, longitudinal methodology, personality psychology, physical functioning, psychological functioning, social functioning, well-being

Tutkimusprojektit / Research projects (In English below):

 • Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimus (engl. The Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development, JYLS), johtaja
 • Digi 50+: Varttuneet kuluttajat, asiakaskokemus ja arvonluonti digitaalisissa ja fyysisissä kulutusympäristöissä, työpaketin vetäjä (projektin joht. Terhi-Anna Wilska)
 • Estrogeenin yhteydet lihaksiston ikääntymismuutoksiin ja lihasheikkouden kehittymiseen keski-ikäisillä naisilla (ERMA), tutkimusryhmän jäsen (projektin joht. Vuokko Kovanen, varajoht. Eija Laakkonen)
 • Iäkkäiden ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen: Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutukset kävelynopeuteen ja kaatumisiin iäkkäillä vähän liikkuvilla henkilöillä (PASSWORD), tutkimusryhmän jäsen (projektin joht. Sarianna Sipilä)
 • Elinpiiri ja aktiivisena vanheneminen (MIIA), tutkimusryhmän jäsen (projektin joht. Taina Rantanen)
 • The Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS), Principal Investigator (PI)
 • Digi 50+: Mature consumers, customer experience and value creation in digital and physical environments, Work-Package Leader (PI Prof. Terhi-Anna Wilska)
 • Estrogen Regulation of Muscle Apoptosis (ERMA), Research Team Member (PI Dr. Vuokko Kovanen, co-PI Eija Laakkonen)
 • Promoting safe walking among older people: Physical and cognitive training intervention among older community-dwelling sedentary men and women (PASSWORD), Research Team Member (PI Prof. Sarianna Sipilä)
 • Mobility and Active Aging (MIIA), Research Team Member (PI Prof. Taina Rantanen)

Kansainvälinen tutkimusyhteistyö / International research cooperations:

Ajankohtaiset tieteelliset asiantuntijatehtävät / Current scientific Specialist duties:

Valikoidut julkaisut / Selected publications:

 • Hietalahti, M., Tolvanen, A., & Kokko, K. (2015). Values and personal life investment in middle-age: Measures and relations. Journal of Adult Development, 22, 206–220. doi: 10.1007/s10804-015-9212-7  
 • Jalonen, N., Kinnunen, M.-L., Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2015). Job skill discretion and emotion control strategies as antecedents of recovery from work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24, 389–401doi: 10.1080/1359432X.2014.914923
 • Kekäläinen, T., Wilska, T.-A., & Kokko, K. (2016). Leisure consumption and well-being among older adults: Does age or life situation matter? Applied Research in Quality of Life. Online first. doi: 10.1007/s11482-016-9483-6
 • Kokko, K., Korkalainen, A., Lyyra, A.-L., & Feldt, T. (2013). Structure and continuity of well-being in mid-adulthood: A longitudinal study. Journal of Happiness Studies, 14, 99–114. doi: 10.1007/s10902-011-9318-y
 • Kokko, K., Rantanen, J., & Pulkkinen, L. (2015). Associations between mental well-being and personality from a life span perspective. In M. Blatny (Ed.), Personality and well-being across the life-span (pp. 134–159). New York, NY, US: Palgrave Macmillan.
 • Kokko, K., Tolvanen, A., & Pulkkinen, L. (2013). Associations between personality traits and psychological well-being across time in middle adulthood. Journal of Research in Personality, 47, 748–756. doi: 10.1016/j.jrp.2013.07.002
 • Pulkkinen, L., & Kokko, K. (2012). Foundational issues in longitudinal data collection. In B. Laursen, T. D. Little, & N. A. Card (Eds.), Handbook of developmental research methods (pp. 129–147). New York, NY, US: The Guilford Press.


Koko julkaisuluettelo

Julkaisut Tutkassa / Publications in Tutka