08.11.2018

Portegijs Erja, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC)
Puhelinnumero:
+358404814347
Oppiaine:
Gerontologia / Gerontology
Huone:
VIV 149

Koulutus / Education:

  • 2008, FT Terveystiede (Pää-aine Gerontologia ja kansanterveys), Jyväskylän yliopisto
  • 2003, MSc Terveystiede (Pää-aine Liikuntatiede), University of Maastricht, Alankomaat

Tutkimusintressit / Research Interest:

Aktiivinen ikääntyminen, liikkuminen, fyysinen aktiivisuus, ympäristö, ikääntyminen, liikkumiskyky, elinpiiri, kuntoutus, fyysinen harjoittelu, GIS, epidemiologia.

Tutkimusprojektit / Research projects:

  • 'Maantieteelliset piirteet ja iäkkäiden henkilöiden liikkuminen ulkona (GEOage)' tutkimushankkeen vastaava tutkija. Hankkeen tarkoituksena on selvittää ympäristön piirteiden merkitystä iäkkäiden henkilöiden liikkumiselle ja fyysiselle aktiivisuudelle. Tutkimuksessa yhdistetään objektiiviset karttapohjista kerätyt tiedot (GIS) tutkittavilta kerättyihin tietoihin 'Iäkkäiden ihmisten liikkumiskyky ja elinpiiri' (LISPE) kohorttitutkimuksesta.
  • Yliopistotutkijana 'AGNES – Aktiivinen vanhuus' tutkimushankkeessa olen vastuussa erityisesti tutkittavien ympäristökokemuksien ja objektiivisen ympäristön kartoituksesta sekä toimintakykymittausten suunnittelusta. Tutkin miten yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat henkilön aktiivisuuteen ja liikkumiseen.

Julkaisut / Publications:

  • Portegijs E, Keskinen KE, Tsai L-T, Rantanen T, Rantakokko M. Physical limitations, walkability, perceived environmental facilitators and physical activity of older adults in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 2017;14:333. (Open Access)
  • Portegijs E, Rantakokko M, Viljanen A, Sipilä S, Rantanen T. Identification of older people at risk of ADL disability using the Life-Space Assessment – a longitudinal cohort study. J Am Med Dir Assoc 2016;17:410-4.
  • Portegijs E, Tsai L-T, Rantanen T, Rantakokko M. Moving through life-space areas and objectively measured physical activity of older people. PLoS One 2015;10:e0135308. (Open Access)
  • Portegijs et al. Physical performance, sense of autonomy in outdoor activities and life-space mobility in community-dwelling older people. J Am Geriatr Soc 2014;62:615-621.
  • Portegijs et al. Effects of a rehabilitation program on perceived environmental barriers in older patients recovering from hip fracture; a randomized controlled trial. BioMed Res Int 2013;2013:769645.

Päivitetty julkaisuluettelo löytyy PubMed:ista.

Julkaisut Tutkassa / Publications in Tutka