01.11.2018

Pynnönen Katja, Tutkijatohtori / Postdoctoral Researcher

Puhelinnumero:
+358408054314
Oppiaine:
Gerontologia ja kansanterveys / Gerontology and Public Health
Huone:
VIV 289

Koulutus / Education:

  • Terveystieteiden tohtori (gerontologia ja kansanterveys), Jyväskylän yliopisto, 2017
  • Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot 2015-2016, Jyväskylän yliopisto
  • Terveystieteiden maisteri (gerontologia ja kansanterveys), Jyväskylän yliopisto, 2007
  • Diakonissa-sairaanhoitaja, Lahden AMK, 1995

Tutkimusintressit / Research interests:

Sosiaaliset suhteet, sosiaalinen osallistuminen, koettu yhteisyys, yksinäisyys, aktiivinen elämänote, vanheneminen, kuolleisuus, mieliala, masennusoireet, koettu hyvinvointi, tavoitteet, motivaatio, autonomian tukeminen, vuorovaikutus

Tutkimustoiminta / Research activities:

Aktiivisuus ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä (AGNES-tutkimuksen osatutkimus)

Julkaisut /Publications:

Väitöskirja / Doctoral thesis:

  • Pynnönen K. Social engagement, mood, and mortality in old age. (Sosiaalinen osallistuminen, koettu yhteisyys, mieliala ja kuolleisuus ikääntyneenä.) Studies in sport, physical education and health 259. Jyväskylän yliopistopaino. Jyväskylä 2017.


Orcid ID: 0000-0002-3809-153X

Julkaisut Tutkassa / Publications in Tutka