08.11.2018

Rantalainen Timo, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Puhelinnumero:
+358408053252
Oppiaine:
Gerontologia / Gerontology
Huone:
VIV 249