21.02.2018

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntatieteellinen tiedekunta on yksi Jyväskylän yliopiston kuudesta tiedekunnasta. Liikuntatieteen opetusta on tarjottu Jyväskylässä vuodesta 1963 alkaen ja tiedekunta on perustettu 1968. Tiedekunnan tavoitteena on edistää väestön hyvinvointia tuottamalla korkealaatuista tutkimustietoa ja asiantuntijuutta liikunnan ja terveyden vaikutusmekanismeista, edistämiskeinoista ja vaikutuksista.

Liikuntatieteellinen tiedekunta on ainoa yliopistotasoinen liikunta-alan asiantuntijoiden koulutusyksikkö Suomessa. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat ja koulutamme liikunta- ja terveysalojen asiantuntijoita kaikilla akateemisen koulutuksen tasoilla (kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutus). Liikuntaan ja terveyteen liittyvien oppiaineiden yhdistelmä samassa tiedekunnassa on ainutlaatuinen maassamme. Oppiaineitamme ovat liikuntapedagogiikka, liikuntapsykologia, erityisliikunta, liikunnan yhteiskuntatieteet, biomekaniikka, liikuntafysiologia, valmennus- ja testausoppi, gerontologia ja kansanterveys, fysioterapia, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus.

Tiedekunnan toiminta liittyy vahvasti Jyväskylän yliopiston strategisiin painoalueisiin Liikunta, terveys ja hyvinvointi sekä Oppiminen, opetus ja kehitystä tukevat kasvu- ja oppimisympäristöt.
Koulutuksen pääpainoaloina ovat:

  • liikunnan, terveystiedon ja terveystieteiden (fysioterapia) opettajankoulutus
  • liikunta- ja terveysalan asiantuntija- ja tutkijakoulutus


Tutkimustoiminta sisältää perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä myös tuotekehitystä palvelevaa tutkimusta. Kansainväliseen arviointiin vuonna 2010 perustuen Jyväskylän yliopisto on nimennyt tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueiksi seuraavat:

  • liikuntabiologinen hermo-lihastoiminnan tutkimus
  • gerontologia


Monitieteinen aivotutkimus: oppimisen, musiikin, liikunnan ja fyysisen harjoittelun sekä terapioiden vaikutus ihmiseen ja aivojen toimintaan on nimetty Jyväskylän yliopiston strategiassa 2015-2020 tulevaisuuden yhdeksi nousevaksi tutkimusalaksi.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa työskentelee noin 200 henkilöä opetus-, tutkimus-  ja hallintotehtävissä sekä tutkimusta avustavissa tehtävissä. Opiskelijoita meillä on yhteensä noin 1 400. Liikuntatieteellinen tiedekunta palvelee monipuolisesti ympäröivää yhteiskuntaa välittämällä tutkimustietoa ja asiantuntijapalveluita tiedeyhteisön ulkopuolelle.