03.08.2018

Ak­tii­vi­suu­den, ter­vey­den ja toi­min­ta­ky­vyn yh­teys hy­vin­voin­tiin van­huu­des­sa – AG­NES-tut­ki­mus

Monet iäkkäät ihmiset sanovat, että aktiivisuus pitää elämässä kiinni. Olemme kehittäneet uuden mittariston, jolla voimme mitata aktiivisena vanhenemista yksilön omista tavoitteista lähtien.

AGNES tunnus

Tutkimuksessa selvitämme, mitkä tekijät selittävät aktiivisena vanhenemista ja sitä, onko aktiivisena vanheneminen yhteydessä hyvinvointiin. Etsimme näitä tekijöitä mm. ihmisen terveydentilasta, toimintakyvystä ja elinympäristöstä.

Toiveena on löytää toimintatapoja, joilla vanhusten yksilöllistä osallisuutta voitaisiin parantaa.

Tutkimus toteutetaan keräämällä tietoa 75- ja 80- ja 85-vuotiaista jyväskyläläisistä vuosien 2017 ja 2018 aikana. Kutsumme heidät osallistumaan kotona tehtävään haastatteluun sekä Liikunta- ja terveyslaboratoriossa suoritettaviin toimintakykymittauksiin.

Monitieteinen AGNES-tutkimus toteutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa vuosina 2016-2021. Tutkimukseen osallistuu vastuullisten tutkijoiden lisäksi merkittävä määrä tiedekunnan opiskelijoita sekä laboratorioyksikön henkilökuntaa.

Tutkimuksen sivut

Rahoittajat
Suomen Akatemia ja Euroopan tutkimusneuvosto

Vastuullinen tutkija
Professori Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Tutkimusryhmä