19.11.2018

Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky – ERMA-tutkimus

Erma-tunnusVaihdevuodet ovat luonnollinen osa naisten ikääntymistä, mutta niihin voi liittyä erilaisia fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn muutoksia. Vaihdevuosi-ikäiset naiset ovat vastaavan ikäisiä miehiä ja hormonikorvaushoitoa käyttäviä naisia alttiimpia kehon ja lihaksiston koostumuksen ja lihasten suorituskyvyn heikkenemiselle. Tämä voi vanhemmalla iällä johtaa lihasten koon ja voiman huomattavaan vähenemiseen eli sarkopeniaan ja altistaa monille kansanterveydellisesti merkittäville sairauksille ja toiminnan vajauksille.

ERMA-tutkimus selvittää, mitä kehon ja lihasten koostumuksessa ja lihasten suorituskyvyssä tapahtuu vaihdevuosien siirtymävaiheessa premenopaussista postmenopaussiin. Lisäksi selvitämme erilaisia psyykkiseen toimintakykyyn liittyviä tekijöitä ja niiden mahdollisia hormonaaliseen ikääntymiseen liittyviä muutoksia.

Jyväskylässä tai lähikuntien alueella asuvista 47–55-vuotiaista naisista yli 80 prosenttia kutsuttiin mukaan tutkimukseen. Kutsu lähetettiin satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen asukasrekisteristä poimituille henkilöille. Tutkimukseen osallistuneiden naisten menopaussivaihe määritettiin. Naiset kävivät myös Jyväskylän yliopiston laboratoriotiloissa mm. kehonkoostumusta, lihasvoimaa ja kognitiota mittaavissa testeissä. Osa tutkimukseen osallistuneista naisista jatkoi seurantatutkimuksessa, jossa seurataan, miten heidän vaihdevuotensa etenevät ja miten hormonaalinen ikääntyminen vaikuttaa erilaisiin toimintakyvyn osatekijöihin.

ERMA-tutkimus on monitieteinen tutkimus, joka toteutetaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa. Mittauksiin osallistuu vastuullisten tutkijoiden lisäksi merkittävä määrä tiedekunnan opiskelijoita sekä laboratorioyksikön henkilökunta.

Tutkimuksen rahoittajat

Suomen Akatemia 2014–2018 (V Kovanen) ja 2017–2022 (E Laakkonen)
Juho Vainion säätiö 2016–2018 (E Laakkonen)
EU Horizon 2020 / PANINI (S Sipilä)
opetus- ja kulttuuriministeriö 2018–2021 (K Kokko)

 Ajankohtaista Tutkimuksen kuvaus Mittaukset

Julkaisut.jpg Yhteistyö Ota yhteyttä                      Tutkijat