07.02.2019

Julkaisut

Tutkimusjulkaisut

Julkaisu_pino.jpgBondarev D, Laakkonen EK, Finni T, Kokko K, Kujala U, Aukee P, Kovanen V, Sipilä S. Physical performance in relation to menopause status and physical activity. Menopause. 2018; 25(12):1432-1441.

Kovanen V, Aukee P, PhD, Kokko K, Finni T, Tarkka I, Tammelin T, Kujala UM, Sipilä S, Laakkonen EK. Design and protocol of Estrogenic Regulation of Muscle Apoptosis (ERMA) study with 47 to 55-year-old women's cohort: novel results show menopause-related differences in blood count. Menopause. 2018; 25(9):1020-1032.

Laakkonen EK, Kulmala J, Aukee P, Hakonen H, Kujala UM, Lowe DA, Kovanen V, Tammelin T, Sipilä S. Female reproductive factors are associated with objectively measured physical activity in middle-aged women. PLoS ONE. 2017;12(2):e0172054.

Opinnäytetyöt

2018

Menopaussi-ikäisten naisten ruokavalinnat ja ravinnonsaanti.

Liikunta ja vaihdevuodet: aikaisempien liikuntatottumuksien yhteys vaihdevuosioireisiin.

Lapsuuden kilpaurheilun, ohjatun ja omatoimisen liikunnan yhteys keski-iän liikunta-aktiivisuuteen naisilla. 

Vaihdevuosistatus ja fyysinen aktiivisuus: Vaihdevuosien eri vaiheissa olevien naisten liikuntatottumukset. 

Vaihdevuosioireiden yhteys keski-iän kriisiin.

MicroRNA-21, -126 and -146a as potential novel systemic markers of metabolic syndrome.

Vaihdevuosistatuksen yhteys lihasmassaan ja toimintakykyyn 47–55-vuotiailla naisilla. 

2017–2016

Measurements of lower extremity muscle activation on menopausal women.

Uni ja kardiometabolia: vaihdevuosi-ikäisten naisten unen laadun yhteys sokeri- ja rasva-aineenvaihduntaan ja leptiinitasoihin.

Akillesjänteen paksuutta määrittävät tekijät ja lihasarkkitehtuuri vaihde-vuosi-ikäisillä naisilla. 

Vaihdevuosi-ikäisten naisten unenlaatu - vaihdevuosistatuksen yhteys koettuihin uniongelmiin 48–55-vuotiailla naisilla ja niihin yhteydessä olevat tekijät. 

Vaihdevuosien, koetun iän ja neuroottisuuden yhteys keski-iän kriisin kokemiseen naisilla. 

Estrogeenitason vaikutus lihasaktivaation jälkeiseen voimantuoton potentoitumiseen. 

Fyysisen aktiivisuuden yhteys toiminnanohjaukseen peri-menopausaalisilla naisilla.

Ikäkokemuksen eri osa-alueiden ja muistin välinen yhteys keski-ikäisillä naisilla.