10.07.2018

Mittaukset

ERMA-tutkimuksessa tehtävät mittaukset

Terveystarkastus

Terveydenhoitajan tarkastuksessa mitataan paino, pituus, vyötärö-lantiosuhde ja verenpaine sekä otetaan verinäyte pientä verenkuvaa varten. Lisäksi tutkittavien terveyden tilaa ja siihen liittyviä tekijöitä selvitetään kyselylomakkeen ja terveydenhoitajan haastattelun avulla. Tarvittaessa tehdään lääkärintarkastus ennen suorituskykymittauksia.

Kyselylomakkeet

Perustietojen lisäksi kyselylomakkeita käytetään selvittämään erilaisia psykologisia tekijöitä (ikäkokemus, persoonallisuus, mielen hyvinvointi), gynekologisia muuttujia (hormonivalmisteiden käyttö, vaihdevuosioireet yms.) ja elämäntapoihin liittyviä asioita (mm. nukkuminen, fyysinen aktiivisuus, liikuntahistoria, ravitsemus). ERMA-tutkimuksen alkumittausten peruskyselylomake.

Verinäyte

Laskimoverinäyte otetaan kyynärtaipeesta yön yli kestäneen paaston jälkeen. Verinäytteestä määritetään estrogeenin ja follikkeleita stimuloivan hormonin (FSH) määrät vaihdevuositilan selvittämistä varten. Lisäksi määritetään yleisiä terveyteen liittyviä tekijöitä kuten veren sokeri, kolesteroli ja tulehdusta kuvaava pieni veren kuva (PVK) sekä tutkitaan perintötekijöitä ja niiden ilmentymistä (DNA/RNA/proteiinit).

Voimamittaus.jpg

Lihasvoima

Lihasvoimamittauksissa selvitetään polven ojentajalihasten maksimaalista voimaa sekä käden puristusvoimaa. Jalkojen ojentajalihasten räjähtävää voimantuottoa mitataan hyppytestillä.

 

Kehonkoostumus

Kehonkoostumusmittauksissa määritetään kehon rasvan ja rasvattoman kudoksen suhteellinen osuus sekä luuston ominaisuuksia bioimpedanssi-menetelmällä ja DXA-laitteella. DXA-laitteen toiminta perustuu röntgensäteilyn käyttöön.

Kognitiiviset mittaukset

Kognitiivista toimintakykyä selvitetään kynä-paperi -testien avulla. Testeissä selvitetään mm. kielellistä sujuvuutta, muistia ja toiminnan suunnitelmallisuutta ja joustavuutta sekä huomiokykyä ja psykomotorista nopeutta.

Kavelytesti.jpg

Kävelytestit

Maksimaalinen kävelynopeus mitataan 10 metrin matkalta. Lisäksi tehdään kuuden minuutin kävelytesti. Testin aikana edetään kävellen mahdollisimman pitkä matka. Samalla mitataan sydämen sykettä ja koettua kuormittumista.

Lihaskudosnäyte

Lihasnäyte otetaan reiden ulkosyrjältä reisilihaksesta noin 1,5 cm:n syvyydestä. Näytteenottoneula viedään lihakseen pienen steriilisti tehdyn viillon kautta. Lopuksi haava suljetaan perhosteipillä, sidetaitoksella ja joustavalla liimasiteellä, joka poistetaan viimeistään seuraavana päivänä. Näytteestä tutkitaan mm. lihaksen solutason rakennetta ja estrogeenin vaikutuksia lihassolujen toimintaan. 

CT-kuvaus

Reiden ja säären alueen tietokonetomografian eli CT-kuvauksen avulla selvitetään lihasten kokoa ja koostumusta. CT-kuvaus perustuu röntgensäteilyyn. Kuvauksen yhteydessä säteily kohdistetaan rajatulle reiden ja säären alueelle. CT-kuvaukset tehdään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tiloissa ja laitteilla.

Fyysinen aktiivisuus

Fyysistä aktiivisuutta mitataan kyselyjen lisäksi aktiivisuusmittarilla. Aktiivisuusmittari on pienikokoinen ja helppokäyttöinen laite, joka kiinnitetään elastisella nauhalla lantiolle. Mittaria pidetään seitsemän päivän ajan koko valveillaoloaika, jotta kaikki päivän aikana tapahtuva liikkuminen saadaan mitattua. Aktiivisuusmittaukset toteutetaan yhteistyössä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa.