07.02.2019

Yhteistyö

EsmiRs

EsmiRs on ERMA-tutkimusaineistoa käyttävä erillinen tutkimusprojekti, jossa selvitetään naissukuhormoni estrogeenin biologisia vaikutusmekanismeja. EsmiRs-tutkimuksella on 5-vuotinen Suomen Akatemian tutkimusrahoitus (johtaja Eija Laakkonen), jonka turvin tehdään mm. 4-vuotisseurantamittaukset ERMA-tutkimukseen osallistuneille naisille.

PANINI

Dmitriy Bondarev on EU-rahoitteisen PANINI-tutkimusverkoston tohtorikoulutettava (ohjaajat Sarianna Sipilä, Taija Juutinen ja Katja Kokko) ja Sarianna Sipilä on verkoston suomalainen johtaja. Dmitriy käyttää väitöskirjatutkimuksessaan ERMA-tutkimusaineistoa selvittääkseen psykologisten tekijöiden ja fyysisen aktiivisuuden merkitystä keski-ikäisten naisten hermolihasjärjestelmän toimintakyvylle.

PATHWAY

PATHWAY-tutkimushankkeessa selvitetään liikuntatottumuksiin liittyviä yksilöllisiä tekijöitä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on, vaikuttaako persoonallisuus liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen tai liikunnasta syrjäytymiseen. ERMA-tutkimusaineisto on yksi kolmesta tutkimusaineistosta, joita PATHWAY-hankkeessa käytetään. Tutkimuksen johtaja on Katja Kokko, ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

LIKES

ERMA-tutkimuksen objektiiviset fyysisen aktiivisuuden mittaukset tehdään yhteistyössä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa. LIKES-tutkimuskeskuksen henkilökunta tuottaa ActiGraph-liikemittareilla mitatun liikunta-aktiivisuuden perusanalyysit ja niistä tutkittaville annettavat palautteet. Tutkimusyhteistyöstä vastaa LIKESin tutkimusjohtaja Tuija Tammelin. Analyysit ja palautteet tuottavat mittauskoordinaattori Janne Kulmala ja tilastoasiantuntija Harto Hakonen.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

ERMA-tutkimuksen tutkimusryhmään kuuluu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lantionpohjayksikössä työskentelevä urogynekologi Pauliina Aukee, joka tutkii mm. lisääntymisterveyttä ja lantionpohjaan liittyviä tekijöitä. ERMA-tutkimus tuottaa myös biopankkiaineistoa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän yliopiston hallinnoimaan Keski-Suomen biopankkiin. Lisäksi EsmiRs-tutkimusprojektissa käytetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin molekyylipatologian laboratorion laitteistoja.

HUSLAB laboratoriot

ERMA-tutkimuksessa tehdään tarkkoja hormonimäärityksiä yhteistyössä HUSLAB:n Erikoiskemian laboratorion kanssa. Nestekromatografia-massaspektrometriamenetelmällä tehtävistä hormonimäärityksistä vastaa kemisti Ursula Turpeinen.