07.02.2019

EsmiRs-tutkijat

Eija Laakkonen

LaakkonenEija.jpg

EsmiRs-tutkimuksen johtaja

Akatemiatutkija, FT

EsmiRs-tutkimus on akatemiatutkijan tehtävääni liittyvä tutkimusprojekti, joka pohjautuu aikaisempaan ERMA-tutkimukseen. Tutkimusintresseihini kuuluu ikääntymisen biologia, fyysinen aktiivisuus ja miten fyysisellä aktiivisuudella voidaan vaikuttaa terveyteen ikäännyttäessä. Erityisesti olen kiinnostunut naisten ikääntymisen erityispiirteistä, joista keski-iässä tulevat vaihdevuodet hormonimuutoksineen ovat ilmeisimpiä. Koska haluan selvittää ikääntymiseen liittyviin muutoksiin vaikuttavia solutason mekanismeja ja erityisesti naishormoni estrogeenin vaikutuksia, käytän tutkimuksissani ihmistutkimusaineistojen lisäksi in vivo- ja in vitro -malleja. Tutkimusmenetelmät vaihtelevat kudosnäytteistä tehtävistä molekyylibiologisista analyyseistä koko kehon toimintakykyä ja kehonkoostumusta selvittäviin menetelmiin.

Otathan yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tutkimukseeni liittyen!

eija.k.laakkonen@jyu.fi+358408053588

Sira Karvinen

Sira_Karvinen_EsmiRs.jpgTutkijatohtori

Tutkijana minua kiinnostaa fyysisen aktiivisuuden, geenien ja hormonitasapainon vaikutus biologiseen ikääntymiseen. Nykyinen tutkimukseni keskittyy mikroRNA-molekyyleihin, jotka ovat lupaavia biomarkkereita kehon erilaisista biologisista muutoksista. MikroRNA-molekyylejä onkin tituleerattu kehon ”nestemäiseksi koepalaksi”, ja tulevaisuudessa niitä voitaneen hyödyntää muun muassa sairauksien diagnosoinnissa. EsmiRs-tutkimus selvittää erityisesti naishormoni estrogeenin vaikutuksia kehon mikroRNA profiiliin. Tutkimuksella pyritään myös saamaan lisää tietoa siitä, mikä rooli fyysisellä aktiivisuudella on terveyteen vaihdevuosi-iässä ja sen jälkeen.

Enni Hietavala

Enni_Hietavala_EsmiRs.jpgTutkijatohtori

Väitöskirjaprojektissani tutkin ruokavalion happokuorman vaikutusta elimistön happo-emästasapainoon ja fyysiseen suorituskykyyn. ERMA-projektissa jatkan ravitsemuksen parissa. Tarkastelen ruokailutottumusten ja ravinnonsaannin vaikutuksia menopaussiin, sen ilmenemisikään ja menopaussiin liittyviin ilmiöihin kuten lihasvoiman ja luuston tiheyden muutoksiin. Minua kiinnostaa myös se, millaisia yhteyksiä ravitsemuksella, munuaisten toimintakapasiteetilla sekä menopaussilla on.

Hanna-Kaarina Juppi

Hanna_Kaarina_Juppi.jpg

Tohtorikoulutettava

Teen tutkimusta ERMA-pitkittäistutkimuksen aineistoa hyödyntäen. ERMA-tutkimuksessa otetut lihasnäytteet muodostavat tärkeän tutkimusaineiston, jota työstämällä teen väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta osana EsmiRs-tutkimusryhmää. Väitöskirjani aiheena on menopausaalisen siirtymävaiheen vaikutukset naisten luurankolihaksiin. Erityisesti tarkkailen ilmiötä lihaksessa tapahtuvien morfologisten ja metabolisten muutoksien näkökulmasta. Olen myös kiinnostunut selvittämään kuinka lihaksen kantasoluvaraston kohtaloa säädellään menopaussin aikana.

Jari Karppinen

Jari_Karppinen.jpgTohtorikoulutettava

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen fyysisen aktiivisuuden ja vaihdevuosien vaikutuksia rasvanhapetuskykyyn, insuliiniherkkyyteen sekä veressä havaittavien aineenvaihduntatuotteiden määriin. Nämä muuttujat kuvaavat aineenvaihduntareittien toimintaa koko elimistön tasolla. Väitöskirjani käsittelee myös yleisesti sekä levon että liikunnan aikaiseen rasvanhapetuskykyyn yhteydessä olevia tekijöitä niin nuorten miesten kuin keski-ikäisten naisten ryhmissä. Tutkijana olen erityisen kiinnostunut rasva-aineenvaihdunnan ja insuliinisignaloinnin välisestä vuorovaikutuksesta. 

Matti Hyvärinen

Matti_Hyvarinen_a.jpgProjektitutkija

Tutkimukseni keskittyy tarkastelemaan ERMA- ja EsmiRs-tutkimuksissa fyysisen aktiivisuuden arviointiin käytettäviä menetelmiä sekä fyysisen aktiivisuuden yhteyttä tutkimuksissa mitattuihin terveysmuuttujiin ja niissä vaihdevuosien aikana tapahtuviin muutoksiin. Näihin kuuluvat fyysistä suorituskykyä ja kehonkoostumusta kuvaavat muuttujat sekä verinäytteistä mitatut biomarkkerit. Lisäksi toimenkuvaani kuuluu yleinen ERMA-tutkimuksessa kerätyn datan käsittely ja analysointi sekä EsmiRS-tutkimuksen suorituskykymittauksien tekeminen.

Se­nio­ri­tut­ki­jat ja keskei­set yh­teis­työ­kump­pa­nit

ERMA-tutkimus jatkuu EsmiRs-seurantatutkimuksena. Tutkimuksessa on mukana useita senioritutkijoita ja yhteistyökumppaneita. Niiden tutkijoiden, jotka olivat mukana jo ERMA-tutkimuksessa, kuvaukset ja keskeiset vastuualueet on kuvattu ERMA-tutkimuksen sivulla. Alle on koottu EsmiRs-seurantatutkimusvaiheessa mukaan tulleiden tutkijoiden kuvaukset.

Elina Sillanpää

Elina_Sillanpaa.jpgYliopistotutkija, LitT, gerontologian dosentti

Tutkin fyysisen aktiivisuuden ja liikuntaharjoittelun merkitystä ihmisen biologisen ikääntymisprosessin etenemiseen, fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn ja terveyteen. Olen kiinnostunut siitä, mikä on geneettisen perimän, epigeneettisten mekanismien ja erilaisten ympäristötekijöiden ja näiden yhdysvaikutusten merkitys yksilöllisessä ikääntymisessä. Olen tutkinut erilaisia ikääntymiseen liittyviä fenotyyppejä sekä biologisia kelloja. Tutkimuksissani käytän useita eri aineistoja ja tutkimusmenetelmiä. EsmiRs-aineiston avulla tutkimme miten fyysinen aktiivisuus lapsuudessa, nuoruudessa ja keski-iässä vaikuttaa DNA-metylaatioikään veressä ja lihaskudoksessa.

 

Eero Haapala

Eero_Haapala.jpgTutkijatohtori, liikuntafysiologian dosentti 

Tutkimuksessani tarkastelen pääasiassa fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen passiivisuuden yhteyksiä aivojen terveyteen ja oppimiseen lapsilla ja nuorilla. Tutkimuksessani olen myös tarkastellut fyysisen kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen passiivisuuden yhteyksiä lasten ja nuorten valtimoterveyteen sekä tyypin 2 diabeteksen vaaratekijöihin. Erityisesti minua kiinnostaa valtimojäykkyyden muutokset kasvun ja kehityksen sekä ikääntymisen aikana sekä miten valtimoiden jäykistyminen vaikuttaa aivojen terveyteen ja kognitiivisiin toimintoihin sekä miten fyysinen aktiivisuus, ravitsemus sekä uni vaikuttavat näihin tekijöihin. EsmiRs-tutkimuksessa vastaan osaltani valtimoiden jäykkyyden mittaamisesta ja tulkinnasta.