30.11.2018

Liikkuva perhe

LPlogo_oranssi.tiff

Liikkuva perhe -hanke on Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan pienlapsiperheiden seurantatutkimus, jota rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Vuosina 2018-2020 toteutettava Liikkuva perhe -hanke on seurantatutkimus Taitavat tenavat -hankkeessa vuosien 2015-2016 aikana mitatuille yli 1200 lapsiperheelle ympäri Suomea. 

Tällä seurantatutkimuksella selvitetään vanhemmuuskäytäntöjen ja -tyylien yhteyttä lasten fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimusajankohtana on institutionaalinen siirtymävaihe varhaiskasvatuksesta (3-6-vuotiaasta) kouluun (7-10-vuotiaaksi). Tämän siirtymävaiheen on osoitettu olevan merkittävä muutoskohta lasten liikuntakäyttäytymisessä, joko niin että liikunnan määrä jatkaa kasvuaan tai kääntyy laskusuhdanteeseen. Fyysisen aktiivisuuden määrä kääntyy tutkitusti laskuun, vaikka ohjattuihin liikuntaharrastuksiin osallistuminen vielä lisääntyy seuraavaan siirtymävaiheeseen alakoulusta yläkouluun saakka. Tällä tutkimuksella on mahdollista päästä selvittämään liikunnallisen polarisaation ja liikunnasta syrjäytymisen taustalla olevia tekijöitä varhaisessa vaiheessa. Liiikuntatottumusten muotoutumiseen vaikuttamisen mahdollisuudet ovat monelta kannalta katsottuna otollisimmat juuri varhaisessa lapsuudessa. Selvitämme lisäksi, kuinka lasten fyysinen aktiivisuus ja persoonallisuuden piirteet päiväkoti-iässä ennustavat vanhemman liikunnallisessa tuessa tapahtuvia muutoksia tämän tärkeän siirtymävaiheen aikana.

Liikkuva perhe -tutkimuksen avulla voidaan laajentaa käsitystä lasten fyysisen aktiivisuuden muutoksiin liittyvistä vanhemmuustekijöistä. Käytännössä tutkimus voi vaikuttaa siihen, kuinka vanhempia tuetaan lasten liikkumiseen ja liikuntakasvatukseen liittyvissä asioissa yhteistyössä muun muassa lastenneuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja kouluterveydenhuollon kanssa. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kansainvälisissä ja kansallisissa vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Lisäksi tuloksista julkaistaan kansankielisiä tutkimustiedotteita. Tutkimuksesta valmistuu useita opinnäytetöitä, joiden alana on pääasiassa liikuntakasvatus.