17.08.2018

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tilasivat vuonna 2010 fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän Move!:n kehittämistyön Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseltä tiedekunnalta. Move-järjestelmää on valmistettu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa.

Move!-hankkeen internetsivut löytyvät osoitteesta: http://www.edu.fi/move

Lisätietoja:
Yliopistotutkija Arja Sääkslahti, arja.saakslahti@jyu.fi, p. 040 8053974
Tohtorikoulutettava Mikko Huhtiniemi, mikko.huhtiniemi@jyu.fi, p. 040 8053945
Lehtori Timo Jaakkola, timo.jaakkola@jyu.fi, p. 040 8053949