18.07.2018

PASSWORD                                                                                                                                                                                                                                                              Ikääntyvien ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen

 

Riittävä liikkumiskyky on tärkeä osa ikääntyvän henkilön fyysistä toimintakykyä. Kyky liikkua itsenäisesti mahdollistaa ikääntyvälle henkilölle aktiivisen elämäntyylin ja palveluiden saatavuuden. Ikääntymisen myötä liikkumiskyky voi heikentyä, jos sitä ei ylläpidetä. Turvallinen liikkuminen edellyttää riittävää fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä. Fyysinen ja kognitiivinen toimintakyvyn heikentymisen vuoksi erityisesti fyysisen ja kognitiivisen tehtävän yhtäaikainen suorittaminen saattaa olla iäkkäille henkilöille haasteellista. PASSWORD -tutkimuksessa selvitetään yhdistetyn fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutuksia iäkkäiden, vähän tai enintään kohtalaisesti liikkuvien miesten ja naisten kävelynopeuteen ja kaatumisiin verrattuna ainoastaan fyysiseen harjoitteluun. Tutkittavat osallistuvat vuoden kestävään liikuntaohjelmaan. Puolet tutkittavista osallistuu lisäksi tietokonepohjaiseen kognitiiviseen harjoitteluun. Tutkimuksessa käytettyjä harjoitusohjelmia on käytetty menestyksekkäästi laajoissa tutkimushankkeissa aiemmin. Fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun yhteisvaikutusta kävelyyn ja kaatumisiin ei kuitenkaan ole aikaisemmin selvitetty. Tutkimukseen otetaan mukaan 310 iältään 70–85-vuotiasta henkilöä.

Tutkimuksen yhteydessä toteutetaan PASSWORD BRAIN -aivotutkimus, johon osallistuu 40 satunnaisesti valittua henkilöä. Aivotutkimuksessa selvitetään harjoitusohjelmien vaikutuksia aivojen toimintaan mittaamalla aivomagneettikäyrä (MEG) motorisen ja kognitiivisen tehtävän aikana tutkimuksen alussa sekä kuuden ja kahdentoista kuukauden kuluttua harjoittelun alkamisesta.

Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa iäkkäiden henkilöiden turvallisen liikkumisen edistämisestä. Saadut tulokset saattavat vaikuttaa ikääntyvän väestön toimintakykyä edistäviin suosituksiin.

Tutkimus toteutetaan vuosina 2016–2020 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksessa.

Tutkimuksen rahoittajat
Suomen Akatemia

   Ajankohtaista1.JPG mittaukset1.JPG tutkimuksenkulku1.JPG

   tutkijat1.JPG yhteistyö1.JPG otayhteyttä1.JPG