PATHWAY

Milloin ja miksi persoonallisuus ennustaa keski-ikäisten ja vanhojen ihmisten fyysistä aktiivisuutta? (PATHWAY-hanke)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa PATHWAY-hankkeessa tarkastellaan persoonallisuuden piirteiden yhteyttä fyysiseen (in)aktiivisuuteen. Hanke perustuu kolmeen tutkimukseen, joissa on yhteensä yli 1700 tutkittavaa.

Fyysistä (in)aktiivisuutta selittäviä persoonallisuustekijöitä tarkastellaan 8-vuotiaasta 85-vuotiaaksi asti. Monitieteisen (liikunta- ja terveystieteet, psykologia, gerontologia, tilastotiede), Gerontologian tutkimuskeskuksessa ja liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylän yliopistossa toteutettavan hankkeen kesto on kolme vuotta.

Hankkeen yhteistyötahoihin kuuluvat Florida State University sekä LIKES-tutkimuskeskus. Hanke tuottaa uutta tietoa fyysistä (in)aktiivisuutta selittävistä yksilöllisistä tekijöistä. Sen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä keinoista, joilla erityisesti keski-ikäisten ja ikääntyvien ihmisten fyysistä aktiivisuutta voidaan edistää.