03.05.2019

Ajankohtaista

PATHWAY-tutkimushankkeen kuulumisia

 Mie­len hy­vin­voin­ti en­nus­taa lii­kun­ta-ak­tii­vi­suut­ta kes­ki-iäs­sä

PATHWAY-hankkeen tutkijatohtori Tiia Kekäläinen tutki väitöskirjaansa kuuluvassa artikkelissa mielen hyvinvoinnin ja liikunta-aktiivisuuden yhteyksiä. Mielen hyvinvoinnin havaittiin ennustavan myöhempää liikunta-aktiivisuutta keski-iässä. Tutkimuksessa käytettiin Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksen aineistoa. PATHWAY-hankkeessa tullaan samaa aineistoa käyttäen selvittämään, ennustaako myös persoonallisuus keski-ikäisten liikunta-aktiivisuutta. 

Voimaharjoittelu edistää myös psykologista toimintakykyä ikääntyneillä

PATHWAY-hankkeen projektitutkija Tiia Kekäläistä haastateltiin hänen väitöskirjatutkimukseensa liittyen The New York Times -lehteen. Artikkelissa kerrotaan voimaharjoittelun hyödyistä ikääntyneille ja esitellään psykologisia tekijöitä, jotka saavat myös jatkamaan säännöllistä harjoittelua. Kekäläisen ja kirjoittajakumppaneiden tutkimuksessa näihin lukeutuivat sisäinen motivaatio eli liikunnasta nauttiminen ja minäpsytyvyyden kokemus eli usko omiin kykyihin. 

Mie­len hy­vin­voin­ti, mo­ti­vaatio ja usko omiin kykyi­hin saa­vat liik­ku­maan 

PATHWAY-hankkeen projektitutkija Tiia Kekäläinen tutki väitöskirjassaan liikunnan ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Lue koko väitöstiedote. 

Keski-iän näkeminen synkässä valossa on erikoista – useimmat keski-ikäiset ovat onnellisia 

PATHWAY-hankkeessa tutkitaan myös keski-ikäisten liikunnallisen elämäntavan edistäjiä. Hankkeen johtaja Katja Kokko ja akatemiatutkija Eija Laakkonen ottavat Helsingin Sanomien (20.12.2018) mielipidekirjoituksessa kantaa keski-iän mediakuvaan.   

 

PATHWAY-hanke on lähtenyt käyntiin 2018. 

Tutkimushanke: Miten persoonallisuus ennustaa liikunnallista elämää?

PATHWAY-tutkimushankkeessa selvitetään liikuntatottumuksiin liittyviä yksilöllisiä tekijöitä 

Jyväskylän yliopiston Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Katja Kokko ryhmineen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotisen rahoituksen PATHWAY-hankkeelle, jossa selvitetään persoonallisuuden yhteyttä keski-ikäisten ja ikäihmisten fyysiseen aktiivisuuteen. Lue koko tiedote.