11.02.2019

Yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjinnän torjuminen urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkökulma (PREACT)

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva lainsäädäntö tiukkeni vuosina 2014-2015. Nykyään sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on kielletty.

PREACT-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on selvittää kyselylomakkein ja haastatteluin, 1) missä määrin valmentajat, urheilijat ja liikunnan harrastajat - erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset - kokevat ja havaitsevat syrjintää eri liikuntaynpäristöissä, 2) kuinka Suomen syrjintätilanne ja suhtautuminen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen eroavat Britannian ja Singaporen tilanteesta ja 3) millaisia haittoja, hyötyjä ja käytänteitä koululaiset, liikuntaa opettavat opettajat ja valmentajat  tunnistavat erillis- ja sekaryhmissä annetussa urheiluvalmennuksessa ja koululiikunnassa.

Avainsanat: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, syrjintä, häirintä, urheiluseurat, koululiikunta

Hankkeen tutkijat

Marja Kokkonen, hankkeen vastuullinen tutkija
marja.kokkonen@jyu.fi

Anna Kavoura, tutkijatohtori
anna.kavoura@jyu.fi

Päivi Berg, yliopistotutkija (01.01.2019-31.12.2019)
paivi.i.berg@jyu.fi

Jukka Lahti, tutkijatohtori
jukka.p.lahti@jyu.fi

Aikataulu

04/2018 - 03/2021 

Rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö
150 000 € + 145 000