09.11.2018

Taitavat tenavat (Skilled Kids)

TT_logo_web.jpg

Taitavat tenavat -hanke on liikuntatieteellisen tiedekunnan pienten lasten liikkumisen tutkimus, jota rahoittaa Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM). Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten 3–7-vuotiaiden päiväkotilasten motorisia perustaitoja sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Taitavissa tenavissa on tutkittu pienten lasten motorisia perustaitoja liikkumis-, palloilu- ja tasapainotaidoissa sekä lasten koetun motorisen pätevyyden tasoa 5–7-vuotiailla lapsilla. Lisäksi perheet ovat täyttäneet kyselylomakkeen, jossa on kartoitettu liikkumiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi vanhempien omasta fyysisestä aktiivisuudesta sekä lapsen temperamentista on kerätty tietoa.

Tutkimukseen osallistui lukuvuoden 2015–2016 aikana yli 1200 lapsiperhettä, 37 päiväkotia 24:ltä eri paikkakunnalta ympäri Suomen. 

Tulosten perusteella saadaan käsitys koko Suomen päiväkoti-ikäisten lasten motoristen taitojen tasosta tällä hetkellä. Lisäksi voimme analysoida lasten liikkumisen sekä motoriikan vahvuuksia ja kehityskohteita tulevaisuuteen. Ymmärrys tuottaa uutta tietoa varhaiskasvattajille siitä, miten lapsen ympäristöä voi muokata motoristen taitojen harjoittelulle kannustavammaksi. Lapsen yksilöllinen huomiointi on tarkasteltu analysoidessa temperamentin ja koetun motorisen pätevyyden merkitystä lapsen fyysiseen aktiivisuuteen ja motoriseen perustaitotasoon.