23.11.2018

Infrastruktuurit

Liikuntatieteellisen tiedekunnan laboratoriot

Liikuntatieteellisen tiedekunnan infrastruktuurit yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa mahdollistavat huippututkimuksen toteuttamisen. Tiedekunnan laboratoriokokonaisuus sisältää suoritus- ja toimintakykymittausten laboratorioyksikön, bioanalytiikan laboratorioyksikön sekä teknisen osaston. Oma tekninen osasto mahdollistaa tutkimuslaitteistojen sujuvan huoltoketjun lisäksi sellaisten uusien laitteiden innovoinnin ja rakentamisen, jotka nousevat tutkijoiden tarpeista. Tiedekunnan infrastruktuuri muodostaa monipuolisen kokonaisuuden, jota käyttävät tiedekunnan eri oppiaineiden tutkijat ja opiskelijat. Omien laboratoriotilojen ja -laitteiden lisäksi tutkijoidemme käytössä on myös bio- ja ympäristötieteiden laitoksen laboratoriokeskus ja psykologian laitoksen infrastruktuurit, joihin tuotamme mm. suorituskyvyn mittaamiseen sopivia laitteita.

Suoritus- ja toimintakykymittausten laboratorioyksikkö mahdollistaa kehon toimintojen monipuolisen tutkimisen. Tutkimusinfrastruktuuri soveltuu sekä erilaisten väestöotosten toimintakykymittauksiin että harjoitteluinterventioiden yksityiskohtaisten vaikutusten selvittämiseen. Mittausprotokollaan voidaan sisällyttää erityyppisiä voimamittauksia, liikeanalyysiä, aistitoimintojen ja kehonkoostumuksen mittausta. Yhdistettynä bioanalytiikan laboratorioyksikön menetelmävalmiuteen tuotamme tutkimustietoa kehon mekanismeista molekyylitason analytiikasta koko elimistön mittauksiin.

Suoritus_ja_toimintakykymittaukset.jpg Bioanalytiikka_a.jpg

Tekninen_osasto_a.jpg Opetuslaboratoriot.jpg

Oletko kiinnostunut tutkimusyhteistyöstä?