23.11.2018

Liikuntatieteellisen tiedekunnan profilointihankkeet

Liikuntatieteellinen tiedekunta vastaa kahdesta Suomen Akatemian rahoittamasta Jyväskylän yliopiston profilointihankkeesta. Vuosina 2016–2020 on käynnissä hanke Liikunta-aktiivisuus elämänkulussa (Physical ACTivity and health during the human life-Span; PACTS) ja vuosina 2018–2022 hanke Aktiivisena vanheneminen ja hoiva 2040 (Active Ageing and Care 2040; AAC).

PACTS-hanke toteutetaan kokonaisuudessaan liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. AAC-hanke toteutetaan yhteistyössä liikuntatieteellisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen kanssa. Lisäksi liikuntatieteellinen tiedekunta on keskeinen toimija kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa vuosina 2017–2021 toteutettavassa profilointihankkeessa Monitieteinen aivotutkimus (Brain changes across the life-span – the role of growth environments, self-regulation and physical activity; BRAIN).

Liikunta-aktiivisuus elämänkulussa (PACTS)

Hankkeen keskeiset tutkimusalueet ovat:
1)      Liikunta ja kansanterveys
2)      Fyysinen suoritus- ja toimintakyky
3)      Liikunnan ja terveyden yhteydet
4)      Hermolihasjärjestelmän toiminta ja harjoitteluadaptaatio
5)      Motorinen oppiminen ja käyttäytymisen muutos

Hankkeen asiantuntijaryhmään kuuluvat professorit Keijo Häkkinen, Taina Rantanen, Urho Kujala, Ari Heinonen, Janne Avela ja lehtori Timo Jaakkola.

Aktiivisena vanheneminen ja hoiva (AAC)

AAC-hankkeen tavoitteena on edistää vanhuuden toimintakykyä ja hyvinvointia ja lykätä toiminnanvajauksien ja hoivan tarvetta ottaen huomioon yhteiskunnalliset ja vanhuuden hoivapolitiikkaan liittyvät keskeiset näkökulmat. Monet aktiivisena vanhenemisen ja hoivan innovaatiot liittyvät digitaalisiin teknologioihin, joita hankkeessa myös tarkastellaan. Aktiivisena vanhenemisen profilointialue yhdistää Jyväskylän yliopiston kahta vahvaa tutkimuslinjaa, jotka käynnistyivät jo 1980-luvulla. Jyväskylän ja Tampereen yliopiston yhteisessä Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) tehdään korkeatasoista ja monitieteistä ikääntymisen ja toimintakyvyn tutkimusta, jota rahoittavat mm. Suomen Akatemia ja Euroopan tutkimusneuvosto. Jyväskylän yliopistossa GEREC sijaitsee Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella toimii Suomen Akatemian rahoittama Ikääntymisen ja hoivan huippututkimuksen keskus (CoE AgeCare). Keskeiset yhteiset kiinnostuksen kohteet käsittävät iäkkäiden ihmisten fyysiset ja sosiaaliset ympäristöt ja autonomian edistämisen.

Hankkeen keskeiset tutkimusalueet ovat:
1)   Aktiivisena vanheneminen
2)   Yksilö, ympäristö ja hyvinvointi
3)   Vanhuuden digitalisaatio
4)   Hoivan ja asumisen politiikat

Asiantuntijaryhmään kuuluvat professori Taina Rantanen, professori Teppo Kröger, yliopistotutkija Erja Portegijs ja akatemiatutkija Sakari Taipale.

Monitieteinen aivotutkimus (BRAIN)

Hankkeen keskeiset tutkimusalueet ovat:
1)   Aivojen kehitys yksilön elämänkaaren aikana
2)   Aivojen plastisuuteen kohdistuvien endogeenisten ja ympäristövaikutusten mekanismit
3)   Itsesäätely ja aivoissa tapahtuvat kehitysmuutokset
4)   Fyysinen aktiivisuus, toimintakyky ja aivojen muovautuminen ihmisen elämänkulun aikana

Monitieteisessä aivotutkimuksessa keskeisimmät toimijat liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ovat: profilointialan varajohtaja professori Taija Juutinen, professorit Sarianna Sipilä, Taina Rantanen, Urho Kujala ja yliopistotutkija Ina Tarkka (osa-alue 4), professori Heikki Kainulainen (osa-alue 2) ja tutkimusjohtaja Katja Kokko (osa-alue 3).