31.01.2019

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenteen ja yleisten toimenpiteiden mukaisesti Jyväskylän yliopistossa on yksi tutkijakoulu, jonka ohjauksessa eri tiedekuntien tohtorikoulutus toteutetaan. Jokaisessa tiedekunnassa on tiedekunnan tohtorikoulu. Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulua johtaa varadekaani Sarianna Sipilä.  Käytännön tohtorikoulutus toteutetaan tohtoriohjelmissa. Jokainen jatko-opiskelija on kuulunut 1.8.2011 alkaen tieteenalaryhmien tohtoriohjelmien ja liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtorikoulun kautta Jyväskylän yliopiston tutkijakouluun. 

Liikuntatieteellisen tiedekunnan tohtoriohjelmat: 

  • liikuntabiologian tohtoriohjelma, johtaja professori Janne Avela
  • liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma, johtajat professori Pilvikki Heikinaro-Johansson ja professori Hannu Itkonen
  • terveystieteiden tohtoriohjelma, johtaja professori Sarianna Sipilä

Liikuntatieteellisen tiedekunnan jatko-opintojen vaatimuksissa sovelletaan Jyväskylän yliopiston tutkijakoulun rakenteita ja yleisiä toimintaperiaatteita.

Liikuntatieteellisen koulutusalan jatkotutkinnot:

  • liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto (LitL)
  • liikuntatieteiden tohtorin tutkinto (LitT)
Terveystieteiden koulutusalan jatkotutkinnot:
  • terveystieteiden lisensiaatin tutkinto (TtL)
  • terveystieteiden tohtorin tutkinto (TtT)
Toisesta yliopistosta tai tiedekunnasta perustutkinnon suorittaneiden tutkinnot ovat:
  • filosofian tohtorin tutkinto (FT)

 

Hakijaneuvonta doctoral-studies-sport[at]jyu.fi