19.11.2018

Tutkimuskeskukset

Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta

  • Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC)
    Gerontologian tutkimuskeskus tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tarkoituksena on aktiivisen, täysipainoisen elämän mahdollistaminen kaikissa ikävaiheissa.

  • Neuromuscular Research Center (NMRC)
    Neuromuscular Research Center -keskuksessa tutkitaan hermo-lihasjärjestelmää, sen toimintamekanismeja ja sopeutumiskykyä etenkin harjoittelun aikana sekä eri kasvu- ja kehitysvaiheissa.

  • Terveyden edistämisen tutkimuskeskus
    Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksessa tuotetaan terveyden ja liikunnan edistämisen tietopohjaa, arviointimenetelmiä ja toimintamalleja.

Tutkimuskeskukset toimivat sateenvarjoina monitieteiselle tutkimukselle ja tiiviinä yhteenliittyminä tutkijoille, joilla on yhteisiä intressejä tiedekunnan tutkimuksen vahvuusalueilla.