21.11.2018

Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC)

Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC) on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen vanhenemisen ja ikääntymisen tutkimuksen monitieteinen yhteenliittymä. Jyväskylän yliopistossa GEREC:in toimintaa koordinoidaan liikuntatieteellisestä tiedekunnasta käsin. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkimuskeskuksen toimintaan osallistuu yli 30 tutkijaa. Tutkijoita myös muista tiedekunnista osallistuu toimintaan.

GEREC:in tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa ikääntyvien ihmisten aktiivisena vanhenemisen, hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tutkimusalueet ovat seuraavat

  • Aktiivisena vanheneminen, elinpiiri ja liikunta
  • Terveys, toimintakykyisyys, pitkäikäisyys ja biologinen vanheneminen  
  • Elämänkulku, eläköityminen ja toimijuus
  • Palvelut, hoiva ja politiikka

GEREC osallistuu vanhenemisen tutkijoiden koulutukseen kotiyliopistojensa kautta (liikuntatieteellisessä tiedekunnassa erityisesti gerontologia ja kansanterveys -oppiaineen puitteissa) sekä järjestämällä vuosittain Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen gerontologian kesäkoulun. GEREC:in tutkijat osallistuvat aktiivisesti vanhenemisen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.