23.08.2018

NeuroMuscular Research Center (NMRC)

Neuromuscular Research Center edustaa liikuntatieteiden tiedekunnassa liikuntabiologista erityisosaamista hermolihasjärjestelmän tutkimusalueella. Sen tehtävänä on edistää tietämystä liikkumisen ja kuormituksen mekanismeista perus- ja soveltavan tutkimuksen keinoin ja asetelmin. NMRC tutkii hermolihasjärjestelmän rakennetta, toimintamekanismeja ja niiden adaptoitumista mm. erilaisille fyysisille harjoitteille. Tutkimus kattaa ihmisen koko elämänkulun lapsista ikääntyneisiin ja urheilijoista kuntoutujiin. Solu- ja molekyylitason mekanismien osalta NMRC:ssä tehdään myös eläinkokeita. NMRC:n päätutkimusalueet ovat seuraavat:

  • Hermolihasjärjestelmän säätely
  • Hermolihasjärjestelmän adaptaatio kuormituksessa, inaktiivisuudessa, ikääntymisessä, ja voimaharjoittelussa
  • Hermolihasjärjestelmän mekanismit motorisessa oppimisessa
  • Hermolihasjärjestelmän kudos- ja solutason adaptaatiot
  • Lihas- ja liikemekaniikka

NMRC hyödyntää toiminnassaan liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntabiologian tieteenalan tutkijoita ja tiedekunnan tutkimusinfrastruktuuria. NMRC:llä ei ole omaa henkilökuntaa.