19.02.2018

Yhteistyö ja kumppanuudet

Liikuntatieteellisellä tiedekunnalla on runsaasti paikallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kumppaneita.  Julkisista toimijoista keskeisimpiä ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, opetushallitus ja lukuisat kunnat.

Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Itä-Suomen, Tampereen, Oulun ja Turun yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulu, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos, UKK-instituutti, Paavo Nurmi keskus sekä muut liikuntaan ja terveyteen liittyvät tutkimuslaitokset, urheilulääkäriasemat ja urheiluopistot.

Paikallisia kumppaneita ovat yliopiston muiden tiedekuntien lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, KIHU, LIKES, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän Urheiluakatemia, Peurunka sekä Puolustusvoimien Ilmasotakoulu Tikkakoskella.

Yhteistyötä tehdään opetuksen, tutkimuksen, harjoittelujen, opinnäytetutkielmien ja alumnityön alueilla.