12.03.2019

Käyttöohjeet ja käyttäjätunnukset

Ohjeet Lipas-tietojen päivittämiseen. Tunnukset. Käyttäjätuki. Tietosuoja.

Käyttäjätunnukset: siirtyminen uuteen Lipakseen


Tietojen ylläpitäjinä Lipas liikuntapaikat.fi -järjestelmässä toimivat pääsääntöisesti kuntien liikuntatoimen viranhaltijat ja muut liikuntapaikkojen hoidosta tai hallinnoista vastaavat tahot (esimerkiksi virkistysalueyhdistykset). Tietojen ylläpitoa varten tarvitaan käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus voidaan luoda kuntakohtaiseksi ja/tai liikuntapaikkatyyppikohtaiseksi ja/tai useaan kuntaan yhtä aikaa. Uusi Lipas-versio mahdollistaa myös yksittäisten kohteiden päivittämisen omilla tunnuksilla. Liikuntapaikkojen, ulkoilureittien ja virkistysalueiden tietoja ylläpidetään Liikuntapaikat.fi -sovelluksella internet-selaimella tai mobiililaitteella.

Mikäli toimit kuntasi Lipas -päivittäjänä, voit rekisteröityä itse uuteen Lipakseen osoitteessa https://liikuntapaikat.lipas.fi.  Myös unohtuneita salasanoja voi päivittää uudessa Lipaksessa itse.  Uusi Lipas on jo toiminnassa, ja vanha jää pois käytöstä liukuvasti keväällä 2019. 

Käyttäjätunnuksia voi kysellä myös  sähköpostilla osoitteesta lipasinfo@jyu.fi. 

Tarvitsetko opastusta Lipas- järjestelmän käyttöön? Voit soittaa suoraan Kirsi Vehkakoskelle, puhelin 0400-247 980 tai kysyä lisätietoja lipasinfo@jyu.fi.

Päivittäjien tietosuoja Lipas-järjestelmässä

Lipas- päivittäjistä ylläpidetään henkilörekisteriä, jonka henkilörekisteriselosteeseen voi tutustua tästä. Päivittäjistä kerätään vain välttämättömät tiedot eikä henkilötietoja luovuteta eteenpäin. 

Käyttäjien tietoturva on meille tärkeää. Käyttäjistä ei kerätä tarpeettomia tietoja ja käyttäjällä on milloin tahansa oikeus lopettaa järjestelmän käyttö ja pyytää henkilötietojensa poistamista järjestelmästä (lipasinfo@jyu.fi -osoitteesta).

Lipas-tietokannan tietosisällön luotettavuus perustuu osaltaan siihen, että tiedon tallentajat ovat tunnettuja asiantuntijoita ja heillä on työ- tai muun roolinsa perusteella oikeus toimia liikuntapaikkojen tietojen päivittäjinä. Lipas-järjestelmään tallentuu tietoja käyttäjien päivitysaktiivisuudesta (viimeinen käyttökerta). Yksittäinen käyttäjä voidaan järjestelmien ylläpitäjien toimesta tunnistaa ja yhdistää hänen tunnuksillaan tehtyihin tietopäivityksiin mikäli epäily järjestelmän väärinkäytöstä herää. Yksittäisen käyttäjän toimintaa ei näytetä järjestelmän muille käyttäjille.

Lipas-järjestelmästä on laadittu EU:n uusien tietosuoja-asetusten (GDPR) mukainen seloste, johon voit tutustua tästä: Lipas GDPR. Lipas-järjestelmän uusiutuessa vuoden 2018 käyttöehtoja ja käyttäjien tietosuojaa tullaan arvioimaan uudelleen.

 

Käyttöohjeet (vanha järjestelmä)


Tälle sivulle on kerätty keskeisiä tietoja Lipas- sovelluksen käytöstä ja rakenteesta. Tarjolla on ohjeita sekä tulostettavina versioina että youtube-videoina Lipasinfo-kanavalla (linkit löytyvät alempaa). Ajankohtaisista asioista viestitään myös  Facebookissa,https://www.facebook.com/groups/1433807493555956/

 

Youtube: lipasinfo- kanavalla on katsottavissa Lipas-ohjevideot! 

https://www.youtube.com/channel/UC-QFmRIY1qYPXX79m23JC4g/videos

Liikuntapaikkojen, virkistysalueiden ja ulkoilureittien luokittelu, tyyppien ryhmittely ja kuvaukset

 Lipas-tietokannan tietokenttien määritelmiä. Millaista tietoa haetaan?

Liikuntapaikan tallennus Lipas-tietokantaan

Suurin osa Lipas-tietokannan liikuntapaikoista voidaan tallentaa pistemäisenä karttasijaintina. Uuden paikan lisääminen on yksinkertaista, mutta vaatii kuitenkin perustiedot liikuntapaikan sijainnista, omistajasta ja liikuntakäyttöön vaikuttavista tiedoista (pituus, leveys, korkeus, pintamateriaali). Liikuntapaikan nimi ja osoite ovat myös tärkeitä sekä liikuntapaikan käyttäjille että pelastusviranomaisille. Liikuntapaikan tyyppi on keskeisin määrittävä tekijä liikuntapaikasta kerättäville tiedoille.

Liikuntapaikan lisääminen: https://youtu.be/mmBtyLUjq5w

Liikuntapaikan poistaminen: https://youtu.be/TxTpafmopOU

Kirjallinen ohje pistemäisen liikuntapaikan tallennukseen (pdf)

Käyttäjän työpöytä ja liikuntapaikan perustiedot

  

Aluemaiset kohteet (tallennus- ja muokkausohje tässä)

Lipas-tietokantaan voi tallentaa erilaisia ulkoilu- ja virkistysalueita. Vain jokamiehen oikeuksin käytettäviä alueita ei tule tallentaa järjestelmään, vaan alueen rajauksen ja käytön tulee perustua kaavaan, sopimukseen tai muuhun perusteluun. Alueella tulisi myös olla jokin tai joitain virkistystä, liikuntaa tai ulkoilua tukevia rakenteita (viitoitettu reitti, opasteita, laavu, reittejä tai muuta vastaavaa). Alueita voi tallentaa Lipakseen digitoimalla. 

Alla kuvassa Kuusamon ulkoilualueita Lipas-karttanäkymässä.

alue1.jpg

 

 

Liikunta- ja ulkoilureitit

Liikuntaan ja ulkoiluun varustettuja reittejä voi tallentaa Lipas-tietokantaan. Tallennus onnistuu joko digitoimalla tai gpx-aineistoja lataamalla. Yhdelle maasto-uralle voi tallentaa useita käyttötapoja (=liikuntapaikkoja). On varsin tyypillistä, että kuntorata on talvella latu, joten samaan reittigeometriaan voi lisätä molemmat tiedot. 

Gpx-aineiston tulee olla linestring-muodossa, jotta Lipas pystyy käsittelemään aineistoa. Lipas-projekti avustaa kuntia liikunta- ja ulkoilureittien tallennuksessa, kysy tarvittaessa lisää lipasinfo@jyu.fi!

Liikuntareitin lisääminen Lipakseen:

Ohje reitin digitointiin ja muokkaukseen (1/2018)

Reittien tallennus ja muokkaus: video

gpx-aineiston vienti Lipakseen, sport tracker tallennuksesta

Moottorikelkkareittien tallennus Retkikartta.fi -julkaisua varten 

Video Retkikartta-julkaisusta (Moottorikelkkareitit ja urat)

Tukea Lipas-järjestelmän käyttöön

Mikäli tarvitset apua tai neuvoja Lipas-järjestelmän käyttöön, voit ottaa yhteyttä sähköpostilla lipasinfo@jyu.fi. 

Puhelimitse palvelemme varmimmin arkisin klo 9-15 numerossa 0400-247 980 (Kirsi Vehkakoski). 

Lipas-projekti avustaa tarvittaessa kuntia myös aineiston viemisessä Lipas-tietokantaan. Voit ottaa yhteyttää Kirsi Vehkakoskeen (lipasinfo@jyu.fi). 

Kunnat ja muut tiedon tallentajat! Tarjoamme räätälöityjä Lipas-ohjauksia skype-koulutuksina (Skype for business). Osallistujat tarvitsevat tietokoneen, mikrofonin ja mielellään myös kameran. Ohjauksen kesto ja ajankohta sovitaan erikseen. Ohjaus on maksutonta. Ota yhteyttä Kirsi Vehkakoskeen (lipasinfo@jyu.fi tai puh. 0400 247 980).