27.04.2018

Uimahallien ja jäähallien energiankulutuksen seuranta

uimahalliportaali ja jäähalliportaali

Lipas-järjestelmä laajenee keväällä 2018

VTT on päättänyt luopua uimahallien ja jäähallien energiankulutuksen parantamiseen keskittyvien uimahalli- ja jäähalliportaalien ylläpidosta keväällä 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön, VTT:n ja Jyväskylän yliopiston yhteisen sopimuksen perusteella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunnan Lipas-projekti ottaa vastuulleen uima- ja jäähalliportaalien toiminnot ja kehittämisen.

Lipas-projektissa kehitetään uudet uimahallien ja jäähallien energiatietojen keruumenetelmät osaksi Lipas-järjestelmää. Portaalien kehittäminen käynnistää samalla koko Lipas- järjestelmän uudistamisen. Uudet portaalit kehitetään uutta modernia tekniikkkaa hyödyntäviksi, käyttäjäystävällisiksi ja myös mobiililaitteisiin sopiviksi. VTT:n portaaleista siirretään tietoaineistot (data) ja Sport Venue Oy:n toteuttamat energiakulutusdatan visualisoinnit.

Aikataulu ja eteneminen

Uimahalli- ja jäähalliportaalien kehittäminen Lipas-projektin toimesta aloitettiin 1.4.2018. Kehittämisen teknisestä tekemisestä vastaa kehittämispäällikkö Valtteri Harmainen. Kirsi Vehkakoski Lipas-projektin projektipäällikkönä vastaa projektin verkostoyhteistyöstä ja markkinoinnista. Kehittämistyötä ohjaavat Lipas-projektin ohjausryhmä ja uimahallien ja jäähallien asiantuntijat eri organisaatioista.

Mikäli haluat osallistua uimahalli- ja jäähalliportaalien kehittämiseen, ota yhteyttä Kirsi Vehkakoskeen (puh. 0400 247 980). Osallistumisen tapoja on useita:

Joka toinen perjantai järjestämme Skype-demon jossa esitellään kehittämistyön edistymistä ja keskustellaan tulevista kehittämisaskelista. Kysy lisää! 

Demopäivät keväällä 2018 ovat:

13.4. klo 13-13.30
27.4. klo 13-13.30
11.5. klo 13-13.30
25.5. klo 13-13.30
8.6. klo 13-13.30
(demot keskeytyvät kesälomien ajaksi)

Mikäli haluat osallistua demoon, ole hyvä ja ilmoittaudu sähköpostitse Kirsi Vehkakoskelle, niin lähetämme sinulle osallistumislinkin kokoukseen. 

Voit myös esittää vapaamuotoisesti toiveita tai kommenttaja sähköpostilla, puhelimitse tai tapaamisessa.

KYSELY!

13.5.2018 asti on auki kysely, jossa kartoitetaan käyttäjien toiveita uimahalli- ja jäähalliportaalien suhteen:

https://app.maptionnaire.com/fi/4027

 

Kehittämistyöhön on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämisavustuksista.