17.05.2019

Lipas-Retkikartta-julkaisun ohjeet

Lipas-järjestelmästä voi julkaista tietoja Retkikartta.fi-palvelussa

 

Kunnat ja virkistysalueyhdistykset voivat julkaista Lipas-järjestelmän kautta luontoliikuntapaikkojensa tietoja Metsähallituksen ylläpitämässä Retkikartta.fi -järjestelmässä. Julkaisu on helppoa: paikan hallinnoija tallentaa luontoliikuntapaikkansa Lipas-järjestelmään, antaa julkaisuluvan ruksaamalla rastin ruutuun "Saa julkaista Retkikartta.fi-palvelussa" ja seuraavana päivänä kohde näkyy Retkikartta.fi-palvelussa.

Retkikartta.fi

Retkikartta.fi on Metsähallituksen ylläpitämä suosittu verkkopalvelu. Lipas-järjestelmän kautta kunnat ja virkistysalueyhdistykset voivat julkaista omia luontoliikuntapaikkojaan myös Retkikartta.fi-palveluun. Näin tieto luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksista on kattavasti saatavilla yhdestä paikasta. Retkikartta.fi toimii myös mobiilisti ja näyttää kulkijan sijainnin kartalla. Metsähallitus on uusimassa Retkikartta.fi -palveluaan vuosien 2018-2019 aikana. Tietojen välitys Lipas-järjestelmän ja Retkikartta.fi - järjestelmän välillä jatkuu uudistuksen aikana ja jälkeen entisellään. 

retkikartta_banner_fin_230x101.jpg

Tietojen julkaisu aloitettiin Kuntien luontoliikuntapaikat Retkikartalle-projektin avittamana (1.8.2014–30.11.2016). Projekti oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja sen aikana mm. innostettiin yli 100 kuntaa julkaisemaan omia palveluitaan Retkikartalla. Hankkeen jälkeen tietojen välitys Lipaksesta Retkikartalle on jatkunut normaalina toimintana ja laajentunut koskemaan myös moottorikelkkauria ja -reittejä. Toukokuussa 2018 Lipaksesta siirtyi julkaistavaksi yli 4200 kohdetta Retkikartta.fi -palveluun, ja määrä on ollut kasvussa koko ajan.

Lipas-järjestelmän ja Retkikartta.fi-palvelun yhteistyö hyödyttää kaikkia: retkeilijä näkee alueen kaikki retkeily- ja virkistysmahdollisuudet yhdestä paikasta, Lipas-tietokantaan saadaan uutta ja ajantasaista sisältöä luontoliikuntapaikoista, ja eri palveluntarjoajien ylläpitämät reitit näyttäytyvät yhtenäisenä aineistona Retkikartalla. Luontoliikuntapalvelun tarjoaja hyötyy myös oman kohteen paremmasta näkyvyydestä ja löydettävyydestä. Suosittelemme ottamaan käyttöön mahdollisuuden maksuttomaan näkyvyyteen retkeilijöiden suosimassa Retkikartta.fi -palvelussa!

Alla olevassa kuviossa on esitetty Lipas-tietokannassa 8/2017 olevien ulkoilureittien pituudet kilometreinä sekä niiden reittien kilometrit, joita julkaistaan Lipas-järjestelmän kautta myös Retkikartta.fi-palvelussa.

kuva1.jpg

 

Millaisia kohteita voi julkaista Retkikartta.fi -palvelussa?

Katso tästä tarkempi kuvaus, mitä tietoja siirtomahdollisuus koskee (ohje päivitetty 11.8.2017). Perusajatus on, että kunnat, virkistysalueyhdistykset ja muut luontoliikuntapaikkoja hallinnoivat tahot voivat julkaista omien liikunta- ja virkistyspalveluidensa tietoja Retkikartta.fi -palvelussa. Julkaista voi esimerkiksi virkistysalueita, luontotorneja, laavuja, kuntoratoja, retkeilyreittejä ja moottorikelkkareittejä.

pieni_pitkospuureitti.jpg

Uusina kohdetyyppeinä vuonna 2017 Lipas-Retkikartta tiedonvälityksen piiriin tulivat moottorikelkkareitit ja -urat. Jatkossa Metsähallitus julkaisee itse Retkikartta.fi-palvelussa vain omassa ylläpidossaan olevien moottorikelkkaurien tietoja. Kuntien ja kelkkailuyhdistysten ym. ylläpitämät moottorikelkkareitit ja -urat saa näkyviin Retkikartta.f -palveluun Lipas-järjestelmää hyödyntäen.Tietojen julkaisu Lipaksen kautta on maksutonta. Kun kohde on tallennettu Lipas-järjestelmään ja julkaisulupa annettu Lipaksessa, näkyy reitti Retkikartta.fi-järjestelmässä seuraavana päivänä. 

Lipas-järjestelmässä näkyvä kohteen tyyppi ei ole aina yksi yhteen Retkikartta.fi-palvelussa näkyvän tyypin kanssa. Alla olevassa kuvassa on esitetty eri tyyppien vastaavuus Lipas-Retkikartta-tiedonsiirrossa.

retkikartta_tyypit.png

Lipas-tietokantaan tallennetut tiedot näkyvät Retkikartta.fi-palvelussa Metsähallituksen omien kohteiden joukossa. Lipas-tietokentistä nimi, osoite, www-linkki, reitin pituus ja lisätieto-tekstikenttä siirtyvät Retkikartta.fi -palveluun. Alla on kuva Lipas-tiedoista (vasen) ja miten ne näkyvät Retkikartan puolella (oikea). Lipaksen ns. hallintokunta eli kunta, jonka liikuntapaikaksi kohde on tallennettu, näytetään automaattisesti Retkikartalla Ylläpitäjätietona. Mikäli tosiasiassa jonkin muu taho ylläpitää kohdetta, kannattaa se kirjoittaa esimerkiksi kohteen nimeen (kuten alla on tehty) tai lisätiedot-tekstiin.

retkikartta-kuva2.jpg

Miten tämä toimii?

Kunta (tai muu paikan ylläpitäjä) päättää ensin, mitä kohteita haluaa julkaista Retkikartalla. Luontoliikuntakohteen tulee olla olemassa oleva, hoidettu ja siitä tulisi olla www-sivu tai muu paikka, mihin käyttäjä ohjataan lisätietoja varten. Tarvittavien lupien (esim. yksityisteiden käytöstä) tulee olla kunnossa.

Kunta tallentaa kohteen Lipakseen (tai tarkistaa olemassa olevan kohteet tiedot) ja ruksittaa liikuntapaikan lisätiedot- välilehdeltä ruksin ruutuun "saa julkaista retkikartta.fi -palvelussa". Kun kohde on tallennettu Lipakseen "ruksattuna", se siirtyy välittömästi Lipaksen Retkikartta-rajapinnalle. Rajapinnalta Metsähallituksen datalaturi käy joka yö poimimassa tiedot ja vie ne Retkikartta.fi-palveluun näkyviin. Mikäli kohde halutaan poistaa Retkikartalta, otetaan Lipaksen kautta ruksausruudusta ruksi pois. Kohde poistuu Retkikartalta seuraavana yönä.

alue1.jpg

Reittejä voi tallentaa joko digitoimalla peruskartan päälle, tuomalla gpx-aineiston "haamujäljeksi" tai tallentamalla suoraan gpx-jälkenä. Reitti tulee palastella reittiosiin, muuten se ei siirry rajapinnalle josta tiedot haetaan Retkikarttaan. Reitin piirtäminen pitää katkaista aina risteyskohdissa tuplaklikkaamalla. Gpx-jälkeä tuodessa kohde tallennetaan ensin kokonaisuudessaan Lipakseen (aina nimen, ylläpitäjän ja lisätietojen kirjoittamista myöten!), suljetaan kohde, ja vasta tämän jälkeen käydään tekemässä tarvittavat risteyskohdat Lipaksen omilla työkaluilla (katkaise reitti).

Tällä hetkellä maastopyöräreitit saa näkyviin retkikartalle vain tallentamalla ne pyöräilyreiteiksi.

Selostettu ohje luontoliikuntapaikan julkaisuun löytyy täältä: https://youtu.be/w53Zk7ThX0c

Lipas-tietojen päivittämiseen ja tallennukseen löytyy runsaasti ohjeita Käyttöohjeet- sivustolta. Käyttäjätunnusta tietojen tallennusta varten voi pyytää osoitteesta lipasinfo@jyu.fi.

Ohje moottorikelkkaurien ja -reittien tuontiin gpx-aineistoa hyödyntäen.

Yleisimpiä virhetilanteita Lipas-Retkikartta tiedonsiirrossa

Toisinaan oma reitti ei näy Retkikartta.fi -palvelussa vaikka se on tallennettu Lipas-järjestelmään ja "Saa julkaista Retkikartta.fi -palvelussa" on ruksattu.

Yleisin syy on, että reittiviiva leikkaa itsensä eikä siksi siirry osaksi ladattavaa aineistoa. Reittiviiva tulee pilkkoa reittiosiin Lipas-järjestelmässä siten, että reitti ei leikkaa itseään. 

risteysputtuu.jpgRisteys puuttuu reittiviivojen leikkauskohdasta, joten reitti ei siirry Retkikartalle.

 

risteystehty.jpg

Reitti on katkaisu reittiosiin, ja se siirtyy Retkikartalle.

 

 

Gpx- jälkenä viedyissä aineistoissa on havaittu mm. seuraavia ongelmia, joiden takia reitti ei siirry Retkikartta.fi -palveluun:

- gpx-jälki on multilinestring-muotoista, ja Lipas-järjestelmä ei osaa ottaa sitä vastaan. Multilinestring pitää muuttaa linestring-muotoon paikkatieto-ohjelmassa tai vastaavassa. 

- reitti on mitattu moneen kertaan niin, että gpx-viivaa menee rinnakkain ja/tai päällekkäin. Korjaus tapahtuu poistamalla ylimääräiset viivat "Yksi ura maastossa, yksi viiva kartalla" -periaatetta noudattaen. Joskus on helpompi digitoida käsin oikea reitti gpx-reitin päälle, ja poistaa lopuksi huono gpx-jälki.

- reitin alussa, lopussa, tai jossain reitin varrella on pysähdytty ja gpx-viivaan on tullut ylimääräisiä mittauspisteitä (näkyvät Lipas-järjestelmässä muokkaustilassa punaisten pisteiden kasautumina). Ylimääräiset pisteet voi poistaa Lipaksen reitin muokkaus-tilassa: hiiren kursori viedään pisteryppään päälle (kursori muuttuu eri näköiseksi) ja painetaan näppäimistöstä delete-näppäintä. Tätä toistetaan kunnes jäljellä ei jää ylimääräisiä pisteitä.

extrapisteet.jpg Gpx-jälki jossa on ylimääräisiä mittauspisteitä. 

 Lipas-järjestelmän Retkikarttaa varten tuottama rajapinta on avoin ja näkyvissä myös muille tarvitsijoille. Tietosisältö on räätälöity Retkikarttaa varten. Omien kohteiden siirtymistä rajapinnalle voi tarkastelle esimerkiksi Qgis-ohjelmalla tai muulla paikkatieto-ohjelmalla. Retkikarttaa varten räätälöity sisältö on retkikartta-nimisillä  karttatasoilla.

WMS: http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/wms (linkki ei aukea nettiselaimella!)

WFS: http://lipas.cc.jyu.fi/geoserver/lipas/ows? (linkki ei aukea nettiselaimella!)