Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä

Vahvaa liikuntakasvatuksen ja liikuntakulttuurin tutkimusta

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmän (ent. liikuntakasvatuksen laitos) oppiaineet ja tieteenalat ovat:

  • liikuntapedagogiikka
  • liikunnan yhteiskuntatieteet
  • liikuntapsykologia


Liikuntatieteellisellä tiedekunnalla on erityisasema Suomessa, sillä täällä saavat koulutuksensa suomalaiset liikunnanopettajat ja merkittävä osa liikuntahallinnon johtavassa asemassa olevista ammattilaisista.

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmällä on huomattava yhteiskunnallinen palvelutehtävä liikunta-alan korkeimman koulutuksen tuottajana sekä liikuntapedagogisen, liikunnan yhteiskuntatieteellisen, liikuntapsykologisen ja erityisliikunnan alueen tieteellisen tiedon tuottajana ja asiantuntijatoimintaan osallistujana.

Tieteenalaryhmä tekee laajamittaista kansainvälistä yhteistyötä koulutus- ja tutkimusalueensa yliopistojen kanssa.

Yhteystiedot
Liikunta-rakennus
Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet
PL 35 (L)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Amanuenssit, puh. (050) 441 3683 ja (040) 805 3955, valintakoeasiat (040) 805 3400

Yhteystietohaku

Käyntiosoite:

Keskussairaalantie 4

Kartta