Liikuntakasvatuksen laitos

Vahvaa liikuntakasvatuksen ja liikuntakulttuurin tutkimusta

Liikuntakasvatuksen laitoksen oppiaineet ja tieteenalat ovat:

  • liikuntapedagogiikka
  • liikunnan yhteiskuntatieteet
  • liikuntapsykologia


Liikuntakasvatuksen laitoksella on erityisasema Suomessa, sillä laitoksella saavat koulutuksensa suomalaiset liikunnanopettajat ja merkittävä osa liikuntahallinnon johtavassa asemassa olevista ammattilaisista.

Liikuntakasvatuksen laitoksella on huomattava yhteiskunnallinen palvelutehtävä liikunta-alan korkeimman koulutuksen tuottajana sekä liikuntapedagogisen, liikunnan yhteiskuntatieteellisen, liikuntapsykologisen ja erityisliikunnan alueen tieteellisen tiedon tuottajana ja asiantuntijatoimintaan osallistujana.

Laitos tekee laajamittaista kansainvälistä yhteistyötä koulutus- ja tutkimusalueensa yliopistojen kanssa.

Yhteystiedot
Liikunta-rakennus
Liikuntakasvatuksen laitos
PL 35 (L)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Amanuenssit, puh. (050) 441 3683 ja (040) 805 3955, valintakoeasiat (040) 805 3400

Yhteystietohaku

Käyntiosoite:

Keskussairaalantie 4

Kartta