Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä

Liikunta ja liikunnallisuus osana 11 - 16-vuotiaiden eurooppalaisten nuorten elämäntapaa

Heimo Nupponen & Risto Telama. 1998. Liikunta ja liikunnallisuus osana 11 - 16-vuotiaiden eurooppalaisten nuorten elämäntapaa, ISBN 951-39-03-80-X (186 s. 15 €)

Tutkimus selvittää suomalaisten nuorten elämäntapaa, lähinnä vapaa-ajanviettoa, liikunta-aktiivisuutta, liikuntamotivaatiota, pätevyyskokemuksia ja motorista kuntoa verrattuna viiden muun Euroopan maan nuoriin. Tutkimus antaa tietoa myös elämäntavan yhteyksistä liikunnallisuuteen.

Suomessa tutkimus on tehty yhteistyössä LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa. Tutkimuksen aineisto on kerätty Suomen lisäksi Belgiasta, Saksasta, Tsekin tasavallasta, Unkarista ja Virosta. Kyselylomakkeilla ja kuntomittauksilla kerättyä tietoa on yhteensä 7113 11 - 16-vuotiaasta koululaisesta, joista 1109 on Suomesta. Suomen aineisto on Keski-Suomesta, Satakunnasta, Kainuusta ja pääkaupunkiseudulta.

Tutkimus selvittää

  • mitkä ovat yleisimmät koululaisten vapaa-ajanviettotavat, mitkä ovat niiden ulottuvuudet ja minkälaisiin ryhmiin nuoret luokittuvat vapaa-ajanvieton perusteella

  • miten koululaiset suhtautuvat kouluun, koululiikuntaan ja mitkä ovat suhtautumistapojen yhteydet vapaa-ajanviettoon. Keskeisiä vapaa-ajanviettomuotoja sekä suhtautumista kouluun ja koululiikuntaan verrataan kuudessa maassa.

Koululaisten liikunta-aktiivisuutta suhteutetaan kansainvälisiin suosituksiin ja tarkastellaan erikseen omaehtoista ja järjestettyä liikuntaa. Lisäksi tehdään liikunta-aktiivisuuden aikavertailuja.

Liikuntamotiivit luokittuvat neljäksi ulottuvuudeksi. Tavoiteorientaation ulottuvuudet ovat minä- ja tehtäväsuuntautuminen. Pätevyyskokemuksia kuvataan liikuntakykyjen, pituuden, painon, ulkonäön kokemisen sekä suosion ja menestymisen tärkeyden avulla.

Koululaisten kunnosta selviävät vauhdittoman pituushypyn, vauhdittoman 5-loikan, eteentaivutuksen, istumaannousun ja kestävyyssukkulajuoksun tulokset suomalaisilla koululaisilla vuonna 1995. Näiden lisäksi verrataan BMI:n tasoa kansainvälisesti ja siinä ilmeneviä ajan mukaisia muutoksia.

Ennen tutkimatonta tietoa saadaan elämäntaparyhmien liikunta-aktiivisuudesta, -motivaatiosta, tavoiteorientaatiosta, pätevyyskokemuksista ja motorisesta kunnosta. Eräs keskeinen havainto on, että vapaa-ajanviettotavoilla on yhteyksiä, liikunta-aktiivisuuteen ja kuntoon ja että näiden ryhmien liikuntamotiivien profiili on erilainen. Lopuksi tarkastellaan tuloksia erityisesti liikuntakasvatuksen toteuttamisen näkökulmasta.

 

Yhteystiedot
Liikunta-rakennus
Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet
PL 35 (L)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Amanuenssit, puh. (050) 441 3683 ja (040) 805 3955, valintakoeasiat (040) 805 3400

Yhteystietohaku

Käyntiosoite:

Keskussairaalantie 4

Kartta