Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä

Infrastruktuurit

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit liikunnan käyttäytymis-yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmässä

Opetusteknologian hyödyntäminen opetuksessa on yksi opettajan perusvelvoitteista uudessa vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa. Liikunnan ja terveystiedon opettajaopiskelijat pyritään perehdyttämään erilaisiin fyysisen aktiivisuuden menetelmiin muiden liikuntaopintojen ohella. Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa laitteistot ovat pitkälti tieteenalaryhmien yhteisessä käytössä.

Liikunnan käyttäytymis-yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmän laitteet

Updated research device list

Tiedot tiedekunnan muista tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuureista löytyvät ryhmäkohtaisista listauksista:

Terveystieteiden tieteenalaryhmä

Liikuntabiologian tieteenalaryhmä

Yhteystiedot
Liikunta-rakennus
Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet
PL 35 (L)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Amanuenssit, puh. (050) 441 3683 ja (040) 805 3955, valintakoeasiat (040) 805 3400

Yhteystietohaku

Käyntiosoite:

Keskussairaalantie 4

Kartta