Liikuntapaikat.fi

Lipas - Ajankohtaista

Ohje gpx-reittien tuontiin on julkaistu käyttöohjeet-osiossa

Ohje keskittyy moottorikelkkailuun, mutta toimii aivan hyvin myös muiden reittityyppien kanssa.

 

Uusia tyyppejä Retkikartta.fi -tiedonsiirtoon

Lipas-järjestelmän ja Metsähallituksen Retkikartta.fi - palvelun väliseen tiedonsiirtoon on lisätty mahdollisuus moottorikelkkaurien ja moottorikelkkareittien julkaisuun Lipaksesta Retkikartalle. Toiminto on toteuttettu viivästettynä siten, että vaikka tallentaja ruksaa "saa julkaista retkikartta.fi -palveussa" ja hyväksyy käyttöehdot normaalisti, moottorikelkkareitti- tai ura näkyy Retkikartta.fi -palvelussa vasta ensi kelkkailukaudella eli loppusyksyllä 2017. Tällä estetään Retkikartan "sekoaminen" meneillään olevalla kelkkailukaudella. Ja toisaalta mahdollistetaan kunnille ja kelkkapooleille moottorikelkkailureittien ja -urien tallentaminen Lipakseen hyvissä ajoin ennen seuraavaa kelkkailukautta. Mikäli kunta tai kelkkapooli haluaa, että oma reitti/ura näkyy myös ensi kelkkailukaudella Retkikartta.fi -palvelussa, sen tulisi tallentaa omat kohteet Lipas Liikuntapaikat.fi -järjestelmään heinäkuun 2017 loppuun mennessä. Tällöin olisi vielä muutama kuukausi aikaa tarkistuksiin ja korjauksiin ennen uuden kelkkailukauden alkua ja aineistojen todellista julkaisua Retkikartta.fi -palvelussa.

Jatkossa, kun tämä alkuvaihe on selätetty, myös moottorikelkkaurat ja -reitit siirtyvät Lipaksesta Retkikartalle aina yön yli (kuten muukin aineisto jota halutaan retkikartalla julkaista Lipaksen kautta).

Lisätietoja: Kirsi Vehkakoski, puh. 0400 247 980. Metsähallitukselta asiasta tietää Essi-Maaria Puska (essi-maaria.puska@metsa.fi).

 

Lipas-järjestelmän kehittäminen 2017

1. UUSIA RAJAPINTOJA AUKI

Tammikuussa 2017 avataan Lipas-tietosisältään uusia avoimia rajapintoja. Avaamme uudet liikuntapaikkatyyppikohtaiset wms- ja wfs-rajapinnat. Rajapintojen kauta välitetään KAIKKI tiedot joita liikuntapaikasta on Lipas-järjestelmään kerätty. Näin mahdollistetaan aineiston hyödyntäminen entistä laajemmin ja monipuolisiemmin. Hyödyntäjien tulee huomioida, että kaikki Lipas-tietokannan tietokentät eivät ole pakollisia täyttää, joten tietosisällön määrissä on huomattavia eroja. Myös kysyttävien asioiden määrä vaihtelee liikuntapaikkatyypeittäin.

Lipas-järjestelmän jo olemassa olevat rajapinnat (avoin wms, avoin wfs ja retkikartta-rajapinnat) jatkavat olemassa oloaan entisellään.

Myöhemmin keväällä avataan myös REST-rajapinta, josta voi hakea Lipas-tietoja ja hyödyntää dataa vaikkapa omissa sovelluksissa.

 

2. KESÄLLÄ AVATAAN TIEDON MUOKKAUKSEEN RAJAPINTA

Loppukesästä 2017 avaamme REST- ja WFS-T rajapinnat, joiden kautta voi muokata Lipas-tietoja paikkatieto-ohjelmia tai muita sovelluksia hyödyntäen.

 

3. FRISBEEGOLFRATOJEN PAIKKA LUOKITUKSESSA MUUTTUU

Frisbeegolfradat siirretään liikuntapaikkatyyppiluokituksessa uuteen kohtaan. Aiemmin frisbeegolf on löytynyt maastoliikuntapaikoista koodinumerolla 4460, samasta alaluokasta liikunta- ja ulkoilureittien kanssa. Uusi paikka on Ulkokentät ja liikuntapuistot-pääryhmässä, alaluokassa Lähiliikunta-ja liikuntapuistot. Samassa alaluokassa ovat mm. lähiliikuntapaikat. Uusi koodinumero on Frisbeegolfrata 1180.

Luokituksen muutos tehdään 10.1. ja se vaikuttaa Lipas-sovelluksen lisäksi myös Lipas-rajapintoihin. Muutos koskee myös vanhoja Lipas-rajapintoja, lukuunottamatta retkikartta-rajapintaa.

Rajapintojen käyttäjiä pyydetään huomioimaan muutos omissa palveluissaan. Tiedossa oleville rajapintojen käyttäjille tiedotetaan muutoksesta erikseen.

 

Kunnat edelleen suurin liikuntapaikkojen omistaja

Kunnat omistavat edelleen noin 70 % Suomen liikuntapaikoista. Eri liikuntapaikkatyypeissä on kuitenkin eroja tyypillisissä omistajissa. Pallokentät ova lähes yksinomaan kuntien omistamia, kun taas eläinurheilupaikat kuten ratsastusmaneesit ovat harvoin kuntien omistamia. Tietolähde 16.11.2017 Lipas-tietokanta.

Lipas 2016, omistajat

 

Kokkolassa Lipas-koulutus 12.10.2016. Lisätietoja tästä

Lipas-koulutus Joensuussa 25.8, tervetuloa mukaan!

Katso tarkemmat tiedot tästä!

GPS-jälkien tallennus Lipas-järjestelmään nyt mahdollista!

Lipas-järjestelmään on lisätty toiminnallisuus, jolla gpx-muotoista reittiaineistoa voi viedä Lipakseen ja tallentaa suoraan reitistöksi. Tutustu käyttöön ohjeen avulla (käyttöohjeet-sivu), tai testaa suoraan Lipaksessa. Gpx-aineiston kannattaa olla ns. track-tyyppistä, route-tyyppinen tuottaa Lipakseen paljon pientä reitinpätkää.

Pesäpallostadionista tuli pesäpallokenttä

Pesäpallostadion- liikuntapaikkatyyppi on muutettu pesäpallokenttä- tyypiksi. Tyypin numero ja kerättävät tiedot pysyvät samoina. Aiemmin stadioneina olleet kentät on muutettu pesäpallokenttä-tyyppiin, ja uusia pesäpallokenttiä on poimittu pallokenttien joukostoa Pesäpalloliiton ylläpitämän pesäpallokenttälistauksen perusteella. Muutoksella haluttiin parantaa pesäpallon olosuhteiden löydettävyyttä Lipas-tietokannasta. Lisätietoja tarvittaessa Kirsi Vehkakoskelta (lipasinfo@jyu.fi). 

Lipas-projekti on mukana Liikuntatoimen neuvottelupäivillä

Lipas-projekti osallistuu Tampereella 16.-17.2.2016 pidettäviin Liikuntatoimen neuvottelupäiviin. Päivien järjestäjänä toimii FCG yhdessä Kuntaliiton ja Tampereen kaupungin kanssa.

 

Ilmoittautuminen 8.3.2016 pidettävään Lipas-koulutukseen Lahdessa: Ilmoittautumislomake

Koulutus pidettän 9.30-15 FellmanniCampus -talossa Lahden keskustassa. Aamukahvit tarjoillaan klo 9 alkaen. Tässä vielä koulutuskutsu ja ajo-ohje.

 

Tervetuloa mukaan Lipas liikuntapaikat.fi Facebook-ryhmään:

https://www.facebook.com/groups/1433807493555956/

Ryhmä on avoin, ja siellä viestitään kaikenlaisista ajankohtaisista asioista.

 

Lipas-tietokannan tietosisältö kuntoon

Lipas-tietokannan tietosisältöä on viime vuosina kehitetty; järjestelmään kerättäviä tietoja on linjattu ja karsittu, ja tietosisältöä on ajantasaistettu sekä kuntien työnä että Lipas-projektin aineistotyönä. Vuoden 2015 loppuun mennessä tavoitteena on saada pistemäisten liikuntapaikkojen perustietosisältö kattavaksi. Liikuntapaikat ovat jo melko hyvin kartalla, mutta ominaisuustietoja puuttuu vielä paljon. Kuntien toivotaan omassa päivitystyössään panostavan sijainnittomien liikuntapaikkojen poistoon/kartalle saattamiseen sekä riittävien mittatietojen täyttämiseen Lipakseen. Esimerkki: järjestelmässä on melkein 50 % liikuntasaleista ilman mittatietoja.

 

Esimerkkejä Lipas liikuntapaikat.fi rajapintoja hyödyntävistä palveluista:

 

 

Vuoden 2013 liikuntatoimen taloustiedot

Tuoreet liikunta- ja nuorisotoimen tilinpäätöstiedot löytyvät Lipaksesta. Tiedot ova peräisin Tilastokeskukselta.

Liikuntapaikat.fi -osoitteella suoraan Lipas-järjestelmään.

Lipas-järjestelmään pääsee jatkossa suoralla osoitteella http://lipas.cc.jyu.fi ja osoitteella www.liikuntapaikat.fi.

Tämä ohjesivusto löytyy jatkossa helpoiten osoitteella www.lipasinfo.fi. Tukipyynnöt ym. voi edelleen lähettää osoitteeseen lipasinfo@jyu.fi.

Pintamateriaalit- tietokenttää on kehitetty

Lipaksen pintamateriaalit- tietokenttää on kehitetty. Liikuntapaikan pintamateriaalin voi nyt valita pudotusvalikosta valmiiksi koostetusta listasta. Vanha pintamateriaalitieto löytyy "pintamateriaalin lisätieto" tekstikentästä. Vanhoista tiedoista on koostettu sisältö uuteen tietokenttään sikäli kuin se on ollut mahdollista. Kaikkia käyttäjien lisäämiä pintamateriaalien kauppanimiä tai kuvauksia ei ole pystytty vielä luokittelmaan uuden pintamateriaalijaon mukaisiksi. Pintamateriaalien oletuslistaa täydennetään ja muokataan palautteen perusteella myös jatkossa.

Liikuntapaikkojen pintamateriaaleista voi koostaa raportin Lipaksen VERTTI-luettelossa.

 

Uusi liikuntapaikkatyyppi Lipaksessa: Opastuspiste tuli mukaan Retkeilyn palveluihin

Liikuntapaikkojen luokittelusta aiemmin puuttunut Opastuspiste on nyt lisätty Lipakseen. Sillä voi merkitä esimerkiksi reitin alkupisteen tai muun kohdan, jossa on kiinteät opasteet reitistä (tai alueesta). Kohteessa ei tarvitse olla muita rakenteita. Tietenkään ei haittaa jos kyse on kattavammastakin opastuskeskuksesta. Lisätiedoissa kysytään onko opastuspisteessä parkkipaikka.  Koska tietokantaan ei ole vielä tallennettu tämän tyyppisiä kohteita, niitä ei näy kartalla.

Lipas- palvelu på svenska ja in english

Lipas- liikuntapaikat.fi toimii nyt myös englanniksi ja ruotisiksi. Tervetuloa kokeilemaan! Lipas fungerar också på svenska! Lipas - web service is also in English!

Lisätietokenttä "lähiliikuntapaikka" korvataan "vapaa käyttö"- merkinnällä

Lähiliikuntapaikka- käsitettä selvennetään Lipaksessa. Liikuntapaikkatyyppi "lähiliikuntapaikka" säilyy ennallaan. Ruksausruutu "lähiliikuntapaikka" on korvattu merkinnällä " vapaa käyttö". Tämän lisätiedon voi merkitä niihin liikuntapaikkohin, jotka ovat vapaasti käytettävissä ilman vuorojen varausta tai pääsymaksua. Näin kunnat voivat halutessaan ilmoittaa ne paikat, jotka ovat käytettävissä vapaasti, mutta eivät ole liikuntapaikkatyypiltään lähiliikuntapaikkoja.

Aiemmin tallennetut tiedot muuttuvat oheisen linjauksen mukaisesti.

 

Tutustu uuteen liikuntapaikkojen tyyppikoodistoon

Keväällä 2012 toteutettiin Lipas- projektin vetämänä liikuntapaikkojen tyyppikoodituksen uudistusprosessi. Uutta tyyppikoodistoa työstettiin työryhmissä eri yhteistyötahojen kesken kevään aikana. Mukana oli kuntia, Elyjen edustajia, Kuntaliitto ja Syke. Työn tavoitteena oli vähentää tyyppikoodien määrää, siirtää ominaisuustiedot pois luokista (esim. suuri-keskisuuri-pieni pallokenttä -> pallokenttä) ja ottaa mukaan myös uudet liikuntapaikkatyypit. Uudessa tyyppikoodistossa on mukana esimerkiksi lähiliikuntapaikka, skeittipaikka ja liikuntapuisto. Uudet tyyppikoodit otetaan  nyt käyttöön Lipas- järjestelmän päivityksen yhteydessä alkuvuodesta 2013. Voit tutustua uuteen luokitukseen jo ennakolta tästä. (excel- versio). Uutta luokitusta voi tarkastalle mindmappinä tästä.

Uuden tyyppikoodiston ruotsinkielinen versio löytyy tästä (Ny Klassificering av idrots- och friluftsplatser i Lipas finns här).

Lisätietoja uudesta luokittelusta voi kysyä Kirsi Vehkakoskelta, kirsi.vehkakoski@jyu.fi.

 

Yhteystiedot ja käyttäjätuki

Lipas -projekti
Liikuntatieteellinen tiedekunta
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
 www.liikuntapaikat.fi

Projektipäällikkö Kirsi Vehkakoski
kirsi.vehkakoski@jyu.fi
puh. 0400-247 980

 

 

 logo