Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä

Opiskelijavalinnat

Liikunnan käyttäytymis-yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä tarjoaa monipuolista koulutustarjontaa, johon voivat hakeutua opiskelijat monella eri taustalla. Joitain opintoja on mahdollista suorittaa myös englanniksi.

Opiskelemaan pääaineena

  • Liikuntapedagogiikkaa
  • Liikunnan yhteiskuntatieteitä

Sivuaineena ja vapaavalintaisina tarjottavat opinnot

  • Liikunnan sivuainekokonaisuus (60 op)
  • Liikunnan yhteiskuntatieteiden perus-, aine- ja syventävät opinnot
  • Erityisliikunnan perus-, aine ja syventävät opinnot
  • Tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot
  • Master's Degree Programme in Sport and Exercise Promotion (SportPro)

Aikuiskoulutuksella liikunnanohjaajasta liikunnanopettajaksi

Täydennyskoulutusta liikuntaa ja terveystietoa opettaville opettajille

Yhteystiedot
Liikunta-rakennus
Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet
PL 35 (L)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Amanuenssit, puh. (050) 441 3683 ja (040) 805 3955, valintakoeasiat (040) 805 3400

Yhteystietohaku

Käyntiosoite:

Keskussairaalantie 4

Kartta