Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä

Oppiaineet

Liikuntapedagogiikka

Liikunnan- ja terveystiedonopettajaksi valmistuvat suorittavat perustutkintonaan liikuntatieteiden maisterin tutkinnon pääaineena liikuntapedagogiikka. Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot sisältyvät tutkintoon sivuaineen asemassa. Tutkintoon suoritetaan myös terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopinnot . Koulutuksessa opiskelija saa hyvät teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia liikunta-alan opetus- ja koulutustehtävissä sekä valmiudet kohdata muuttuva opetusympäristö ja liikuntakulttuuri.

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Liikunnan yhteiskuntatieteissä koulutetaan akateemisia ammattilaisia ja asiantuntijoita liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan voimakkaasti uudistuville ammattialoille. Liikunnan yhteiskuntatieteiden oppiaineita ovat liikuntasosiologia sekä liikuntasuunnittelu ja -hallinto. Opetuksen ja tutkimuksen sisällöt kattavat mm. liikunta- ja vapaa-aikahallinnon, liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen, urheiluetiikan ja -historian, liikuntapaikkojen suunnittelun, liikuntapolitiikan, liikuntajohtamisen, liikuntatalouden ja liikuntamatkailun tehtäväalueet.

Yhteystiedot
Liikunta-rakennus
Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteet
PL 35 (L)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Amanuenssit, puh. (050) 441 3683 ja (040) 805 3955, valintakoeasiat (040) 805 3400

Yhteystietohaku

Käyntiosoite:

Keskussairaalantie 4

Kartta