Liikuntabiologian tieteenalaryhmä

Kuva 1.

Liikuntabiologian tieteenalaryhmän infrastruktuurit

Liikuntabiologian tieteenalaryhmän tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Liikuntabiologisessa tutkimuksessa infrastruktuurit ovat huipputukimuksen mahdollistava kulmakivi, joka vaatii osaavan henkilökunnan. Tutkimuslaitteisto käsittää uudenaikaiset laitteet, joita valmistetaan myös itse liikuntatieteellisen tiedekunnan pajalla.

Laitteet

Updated research device list

 

Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa laitteistot ovat pitkälti tieteenalaryhmien yhteisessä käytössä. Tiedot tiedekunnan muista tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuureista löytyvät laitoskohtaisista listauksista:

Terveystieteiden laitos

Liikuntakasvatuksen laitos