Liikuntabiologian tieteenalaryhmä

Etusivu

Liikuntabiologian esittely

RSS-feed

Viimeksi päivitetyt dokumentit

Liikuntabiologian tieteenalaryhmä on aktiivisesti tutkimukseen suuntautunut liikuntatieteellisen tiedekunnan aineryhmä, jolla on runsaasti kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Aineryhmä on viime vuosina pystynyt kasvamaan voimakkaasti. Olemme säilyttäneet ja osin vahvistaneet osaamistamme omilla vahvuusalueillamme. Tämä on mahdollistanut sen, että kykenemme kilpailemaan hyvällä menestyksellä maailman parhaiden tutkimuslaitosten joukossa.

Liikuntabiologian tieteenala tarjoaa opiskelijoille kursseja seuraavissa pääaineissa:

  • Biomekaniikassa
  • Liikuntafysiologiassa
  • Valmennus- ja testausopissa

Aineryhmä vastaa myös kaikkien tiedekunnan opiskelijoiden biotieteiden perusopetuksesta. Lisäksi koulutamme opiskelijoita kolmessa erityishankkeessa (hyvinvointiteknologia, liikuntateknologia, ja englanninkielinen maisteriohjelma) ja annamme Maanpuolustuskorkeakoulun kadeteille liikuntabiologista koulutusta.

Opiskelu kestää tavallisesti noin viisi vuotta (liikuntatieteiden maisterin tutkinto). Jatkotutkinto (liikuntatieteiden tohtori) vaatii maisterintutkinnon jatkoksi 4 vuotta kokopäiväistä tutkimustyötä. Tohtorin väitöskirja on laitoksellamme yhteenveto neljästä kansainvälisessä tieteellisessä aikakausilehdessä julkaistuista artikkelista.