Terveystieteiden tieteenalaryhmä

Terveystieteet: terveyttä ja hyvinvointia koko elämänkaaren ajan

Terveystieteiden oppiaineet ja tieteenalat ovat:

* Gerontologia ja kansanterveys
* Fysioterapia
* Liikuntalääketiede
* Terveyden edistäminen ja terveyskasvatus
* Terveystieto