Terveystieteiden laitos

Terveystieteen laitoksen tutkimus

Laitoksen tutkimuksen painopistealueet ovat ikääntyminen, liikunta - terveys, ja terveyden edistäminen

Terveystieteiden laitos: terveyttä ja hyvinvointia koko elämänkaaren ajan

Terveystieteiden laitoksen oppiaineet ja tieteenalat ovat:

* Gerontologia ja kansanterveys
* Fysioterapia
* Liikuntalääketiede
* Terveyden edistäminen ja terveyskasvatus
* Terveystieto