Terveystieteiden laitos

Terveystieteen laitoksen tutkimus

Laitoksen tutkimusalueet:

  • ikääntyminen,
  • liikunta - terveys ja
  • terveyden edistäminen

tuottavat tutkimustietoa sairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.

Terveystieteiden laitos: terveyttä ja hyvinvointia koko elämänkaaren ajan

RSS-feed

Tapahtumia

Terveystieteiden laitoksen oppiaineet ja tieteenalat ovat:

* Gerontologia ja kansanterveys
* Fysioterapia
* Liikuntalääketiede
* Terveyden edistäminen ja terveyskasvatus
* Terveystieto